Borettslag og sameier kan bestille levering av grønne matavfallsposer og retursekker/-poser til plastemballasje i skjemaet nedenfor.

Dersom borettslaget/sameiet har dypoppsamlere (nedgravde avfallsbrønner), skal man benytte de litt mindre returposene til plastemballasjen. Har dere avfallsbeholdere på hjul som kanskje står i et avfallsskur, så skal dere benytte de store retursekkene.

Det er viktig å huske på at alle poser og sekker knytes godt med dobbelt knute slik at avfall ikke renner ut og blir liggende løst i brønn eller beholder.

Antall ruller pr. eske:
Grønne poser: 75 poser  /rull og  12 ruller i esken
Retursekker   :  25 sekker/rull og  12 ruller i esken
Returposer    :  25 poser  /rull og  25 ruller i esken

Vi ønsker å bestille flere esker matavfallsposer og/eller retursekker/-poser til vårt borettslag:
Hvis ditt borettslag bruker avfallsbrønn til plastemballasje, skal du bestille returposer. 
Disse posene er mindre enn retursekkene.

Bruker borettslaget vanlige avfallsbeholdere på hjul, skal du bestille retursekker.

Vår renovatør vil kjøre ut dine esker så snart din bestilling er mottatt.