Alle innkjøringsruter for 2021 er lagt ut i appen Min Renovasjon samt i nettløsningen her på ØRAS sine sider. Dersom du har skrevet ut hentekalenderen for din adresse tidligere i år, kan det være at du sitter med en gammel oversikt. Vi anbefaler at kalenderen skrives ut på nytt.

Slik finner du dine tømmedager:
Begynn å skrive inn gate-/veinavn og husnummer i feltet nedenfor. Når din gate/vei dukker opp i listen under skrivefeltet, velger du adressen derfra.

Har du en smarttelefon, kan du laste ned appen "Min renovasjon" . I denne kan du også sette et eget varsel for når avfallet ditt blir tømt.  Den elektroniske kalenderen, både i appen og på nettsiden, vil hele tiden vise gjeldende tømmedager også i forbindelse med innkjøring i høytidene.

Har ikke avfallet ditt blitt hentet, kan det være flere grunner til det: Det kan være for liten dunk? - eller kanskje du ikke har sortert riktig ?