Fra 1.10. får abonnenter i Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommune nye tømmedager. 
Du som bor i Eidsvoll kommune vil fortsette med samme tømmedager som før. 

Finn din gate-/veiadresse nedenfor og få oversikt over tømmedagene for ditt avfall.  Har du en smarttelefon, kan du laste ned appen "Min renovasjon" og samtidig sette et eget varsel for når avfallet ditt blir tømt.