"Røde dager" på våren og i høytidene kan vise tømmedager etter hverandre i appen. Da må du sørge for at dine beholdere er tilgjengelige for tømming på den første datoen.

Slik finner du dine tømmedager:
Begynn å skrive inn gate-/veinavn og husnummer i feltet nedenfor. Når din gate/vei dukker opp i listen under skrivefeltet, velger du adressen derfra.

Har du en smarttelefon, kan du laste ned appen "Min renovasjon" . I denne kan du også sette et eget varsel for når avfallet ditt blir tømt.  Den elektroniske kalenderen, både i appen og på nettsiden, vil hele tiden vise gjeldende tømmedager også i forbindelse med innkjøring i høytidene. Innkjøring vil si at renovatør kommer på andre dager, dersom din normale tømmedag faller på en fri- eller helligdag.

Har ikke avfallet ditt blitt hentet, kan det være flere grunner til det: Det kan være på grunn av for liten dunk? - eller kanskje du ikke har sortert riktig ?

Husk at du igjennom året må kviste, måke snø og strø rundt beholderne dine slik at vi får hentet avfallet ditt.