Skriv inn gate-/veianavn og husnummer nedenfor og få oversikt over dine tømmedager.

Har du en smarttelefon, kan du laste ned appen "Min renovasjon" . I denne kan du også sette et eget varsel for når avfallet ditt blir tømt.  Den elektroniske kalenderen, både i appen og på nettsiden, vil hele tiden vise gjeldende tømmedager også i forbindelse med innkjøring i høytidene.

Dersom du velger å skrive ut kalenderen til papirformat og følge denne, bør du ta høyde for at det kan komme endringer i løpet av året. 

Din innsats er viktig for miljøet, så takk for at du kildesorterer avfallet

ditt på riktig måte