Regjeringen har vedtatt å forby bruk av fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger fra 2020.  En nedgravd oljetank kan være både miljø- og helseskadelig, og som huseier er det du som er ansvarlig ved en eventuell oljelekkasje. (kilde: NORVA24.no)

oljefri sine nettsider kan man lese om Enovatilskuddet, som er Enovas nye støtteordning til husholdninger. Det fine med ordningen er at den er rettighetsbasert, og at du får mer støtte ved å kombinere flere tiltak. Nå gis det også støtte til rens og fjerning av oljetank, hvis du samtidig investerer i en fornybar oppvarmingsløsning, og til energismart oppgradering av boligen.

Miljødirektoratet foreslår at alle nedgravde oljetanker som ikke lengre brukes, må tømmes og fortrinnsvis graves opp. ( Miljodirektoratet.no 04.10.2017)

Tenker du bare å grave opp en gammel oljetank og avhende denne, bør du først ta kontakt med et firma som kan hjelpe deg med dette. Arnkværn Miljø og Renovasjon AS og KLM Miljø AS er selskaper som kan rengjøre tanken for deg. 

Du kan levere tomme olje- eller parafintanker til oss på Dal Skog, både av metall og glassfiber, men da gjelder følgende:

  • Med sertifikat på rengjøring:  Tanken kan leveres hel.
  • Uten sertifikat på rengjøring: Tanken må leveres delt i to. 

Oljetanker skal leveres over vekt mandag - fredag mellom kl. 07-17.  Dersom oljetanken er av metall, betales en brukerbetaling på kr. 100,- for privatkunder og kr. 100,- + mva. for næringskunder. 
Dersom oljetanken er av glassfiber, betales en restavfallspris når tanken veies inn.