Vi har utformet et undervisningsopplegg som kan brukes i tilknytning til filmene i den digitale ØRAS-skolen.

Undervisningsopplegget er basert på at elevene ser på filmen, enten sammen med resten av klassen, eller som lekse hjemme. Det er lagd oppgaver til hver enkelt film hvor elevene kan drøfte det de lærer i filmene, finne ting hjemme og reflere rundt flere spørsmål om avfall og hvordan vi håndterer det. Kanskje er det en som har en lur løsning for fremtidens søppel?

Undervisningsopplegget finner du her. (PDF, 3MB)