Kan ikke du komme til oss, så kommer vi til deg !

Henteordningen er et samarbeid mellom oss og Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI). 
Det er ØRI som henter avfallet ute hos deg.

På grunn av smittevernregler, har vi stoppet tilbudet om henting av grovavfall inntil videre.

Tilbudet gjelder funksjonshemmede og eldre som ikke har egnet kjøretøy/henger for å kunne levere avfall til Dal Skog. Du må ha bopel i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad eller Ullensaker kommune for å kunne benytte deg av tilbudet. 

Henting av avfall
Max avfallsmengde som kan hentes: 3m3
Max vekt på enkeltgjenstander: 100 kg
Hentedager: Mandag - fredag, 09:00 - 15:00
Betaling: Kort og kontanter
Pris for transporten tur / retur: Kr. 1.250,- inkl. mva.
Levering av inntil 2 gjennomsiktige sekker med restavfall og 4 dekk m/u felg er inkludert i prisen.
Evt. tillegg for betalbart avfall: Kr. 100,-/m3. 


Har du bildekk utover de 4 dekkene som er inkludert i prisen eller avfall som skal sendes til forbrenning, eller som skal deponeres (legges på fyllinga) vil dette koste ekstra. Du kan lese mer i menyen til høyre om hva dette koster å levere.

Avfall som skal hentes må være sortert i henhold til samme regler som for sortering ved gjenvinningstasjonen. Avfallet må stå klart for opplessing ved kjørbar veg /innkjørsel/ gårdsplass eller i carport/garasje.

Bestilling på henting av avfall

ØRI vil ta kontakt på det oppgitte telefonnr. ovenfor for å avtale nærmere hentetidspunkt. ØRI vil bare ta med avfallsmengder innenfor 3m3.


Nettstedet vårt bruker kryptering med https:// som sikrer en trygg datakommunikasjon mellom oss og deg som bruker. Vi lagrer innsendt skjema med dine opplysninger i 90 dager. Dine personlige opplysninger blir ikke brukt i forbindelsen med markedsføring.