Kan ikke du komme til oss, så kommer vi til deg !

Henteordningen er et samarbeid mellom oss og Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI).  Det er ØRI som henter avfallet ute hos deg.

Vi starter opp med henting fra og med :   1. juni 2021

Tilbudet gjelder funksjonshemmede og eldre som ikke har egnet kjøretøy/henger for å kunne levere avfall til Dal Skog. Du må ha bopel i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad eller Ullensaker kommune for å kunne benytte deg av tilbudet. 

Henting av avfall
Max avfallsmengde som kan hentes: 3m3
Max vekt på enkeltgjenstander: 100 kg
Hentedager: Mandag - fredag, 09:00 - 15:00
Betaling: Kort og kontanter
Pris for transporten tur / retur: Kr. 1.250,- inkl. mva.
Levering av inntil 2 gjennomsiktige sekker med restavfall og 4 dekk m/u felg er inkludert i prisen.
Evt. tillegg for betalbart avfall: Kr. 100,-/m3. 


Har du bildekk utover de 4 dekkene som er inkludert i prisen eller avfall som skal sendes til forbrenning, eller som skal deponeres (legges på fyllinga) vil dette koste ekstra. Du kan lese mer i menyen til høyre om hva dette koster å levere.

Avfall som skal hentes må være sortert i henhold til samme regler som for sortering ved gjenvinningstasjonen. Avfallet må stå klart for opplessing ved kjørbar veg /innkjørsel/ gårdsplass eller i carport/garasje.

_______________________________________________________________________________________________

Bestilling på henting av avfall

ØRI vil ta kontakt på det oppgitte telefonnr. for å avtale nærmere klokkeslett for henting.
ØRI vil bare ta med avfallsmengder innenfor 3m3.


Nettstedet vårt bruker kryptering med https:// som sikrer en trygg datakommunikasjon mellom oss og deg som bruker. Vi lagrer innsendt skjema med dine opplysninger i 90 dager. Dine personlige opplysninger blir ikke brukt i forbindelsen med markedsføring.