Avfall som kastes i denne konteineren (26) blir kjørt på deponiet hvor det blir liggende til evig tid! En del av dette avfallet kalles gjerne for "Inert avfall" og kan ikke løses opp eller brennes. Avfallet reagerer ikke fysisk eller kjemisk, og det er ikke biologisk nedbrytbart. Derfor legges slikt avfall på deponi. 

Eksempler på avfall som skal kastes i "deponi-kassa" vår er:

  • Herdet glass, kjøkkenglass, glassmugger o.l.
  • Porselen, WC, servant, dekketøy
  • Keramikk
  • Krystallglass, -boller, glassfigurer, speil
  • Ildfast glass/former, peisglass
  • Isolasjon, glassvatt som Glava og Rockwool
  • Vaser, pyntegjenstander, stentøy

Når du som privathusholdning betaler kr. 100,- i brukerbetaling ved levering av avfall i sorteringsrundellen, kan du levere inntil 2 gjennomsiktige sekker inert avfall  inkludert i prisen.

Dersom du har med deg annet brennbart restavfall eller inert avfall utover dette, vil det koste ekstra. Prisene er da som følger (i tillegg til brukerbetalingen):

Avfallet betales for etter egne satser:
Kr. 100,- opp til 1m3 ( ca. 10 sekker)
Kr. 200,- opp til 2m3 ( ca. 20 sekker) osv.
til Kr. 600,- opp til 6m3 

Alt av emballasjeglass fra husholdningene skal kastes i egne returpunkter. Disse er plassert rundt i kommunene. På Dal Skog har vi returpunkt for glass- og metallemballasje plassert langs vegen ut fra området.

Næringskunder betaler etter egne satser.