Fra 1. oktober 2017 innførte regjeringen vrakpant på fritidsbåter. Den nye ordningen åpner for at alle båteiere som leverer inn fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) skal få utbetalt 1000 kroner i vrakpant.

Kajakker, kanoer, gummibåt med skrog, seilbrett, og lignende, kan også leveres.

Max 15 fot
Det er gratis å levere båtene hos oss. ØRAS tar imot småbåter/fritidsbåter inntil 15 fot (4,5 meter).

Utbetalingen av vrakpant skal skje ved at båteier dokumenterer til Miljødirektoratet at båten er levert inn til et godkjent avfallsanlegg. Du kan altså ikke regne med å få 1000-lappen i hånda her på Dal Skog. Båten må leveres innenfor vektas åpningstid på Dal Skog, dvs. ukedager man-fred mellom 08:00- 15:00.

Søke vrakpant
Den som leverer båten må sørge for å ha med et skjema (pr. båt) ved levering på mottaket. ØRAS skal også signere på skjemaet.  Det må søkes tilskudd innenfor samme år som båten kasseres. Søknadsskjema finner du på Miljødirektoratets nettsider. Søk på "Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter.

Fritidsbåter av aluminiumsskrog samt kjøl og ballast i metall inngår ikke i ordningen, men kan like fullt leveres gratis her på Dal Skog.

Kilde: kystogfjord.no og miljodirektoratet.no

Fritidsbåter er ikke underlagt brukerbetalingen og leveres fremdeles gratis. Levering over vekt, mandag - fredag..