Våre sjåfører tilbyr tilkjøring av jord med lastebil eller i big bags. De er dyktige i jobben sin, men ønsker å dele litt teknisk informasjon slik at leveringen går smidig.

ØRAS har et eget skjema som må fylles ut for å bestille hjemkjøring av jord

 

Levering av jord med avlessing

  • Lastebilen lesser av jorda bak bilen fra en jordkonteiner.
  • Lastebilen trenger minimum 4 meter klaring over bilen, og minimum 2,5 meter i bredden.
  • Sjekk om det henger strømledninger eller andre ledninger som eventuelt kan komme i veien.
     

Lastebil klar for utkjøring av jord. Foto.

 

Levering av jord i big bags

  • Lastebilen bruker en krankasse for å leverer big bags med jord. Sjåfør fester kranen i en big bag og heiser denne av bilen, og gjentar prosessen.
  • Lastebilen trenger minimum 4 meter klaring over bilen, og minimum 2,5 meter i bredden.
  • Kranen kan heise en big bag maks 10 meter ut fra bilen.
     

Lastebil som lesser av big bags med jord. Foto.