Hei lærer!

Vanligvis ville vi hatt besøk av 4. og 10.trinn hos oss på Miljøstasjon Dal Skog. På grunn av omstendighetene og utviklingen av Korona har vi tenkt annerledes.

Vi i ØRAS har laget 6 filmer som gir et innblikk i hva kildesortering er og hvorfor det er så viktig. Gjennom disse 6 filmene vil elevene lære mer om:

- Kildesortering. Lære å sortere ved kilden.

- Søppeldunkene og den viktige jobben til en renovatør.

- Gjenbruk. Må alt kastes, eller kan noe selges eller gis bort?

- Farlig avfall og miljøgifter. Hvorfor skal det ikke kastes i restavfallet?

- Materialgjenvinning. Hva skjer med det du leverer i sorteringsrundellen?

- Hva skjer med avfallet vi ikke kan gjøre noe mer med? Vi ser nærmere på deponiet - (eller fyllinga).

Til hver enkelt film har vi laget spørsmål som dere kan arbeide med i forkant eller i etterkant av filmen, samt oppgaver elevene kan løse hjemme. Refleksjonsoppgavene og oppgavene hjemme kan tilpasses alderstrinnet.

Vi håper dere finner filmene og oppgavene spennende og lærerike.

Filmene for den 
Digitale ØRAS-skolen ligger tigjengelig på youtube.com.

 

Hilsen oss i ØRAS-skolen