Hei lærer!

Vanligvis ville vi hatt besøk av 4. og 10.trinn hos oss på Miljøstasjon Dal Skog. På grunn av omstendighetene og utviklingen av Korona har vi tenkt annerledes.

Vi i ØRAS har laget 6 filmer som gir et innblikk i hva kildesortering er og hvorfor det er så viktig. Gjennom disse 6 filmene vil elevene lære mer om:

- Kildesortering. Lære å sortere ved kilden.

- Søppeldunkene og den viktige jobben til en renovatør.

- Gjenbruk. Må alt kastes, eller kan noe selges eller gis bort?

- Farlig avfall og miljøgifter. Hvorfor skal det ikke kastes i restavfallet?

- Materialgjenvinning. Hva skjer med det du leverer i sorteringsrundellen?

- Hva skjer med avfallet vi ikke kan gjøre noe mer med? Vi ser nærmere på deponiet - (eller fyllinga)

Til hver enkelt film har vi laget spørsmål som dere kan arbeide med i forkant eller i etterkant av filmen, samt oppgaver elevene kan løse hjemme. Refleksjonsoppgavene og oppgavene hjemme kan tilpasses alderstrinnet.

Vi håper dere finner filmene og oppgavene spennende og lærerike.

 

Hilsen oss i ØRAS-skolen