I konteiner for gips kan du kaste

  • Gipsplater med maling og tapetrester på. 
  • Rene gipsplater 

Gipsen sendes til Holmestrand hvor den gjenvinnes til nye gipsplater.

Det er gratis for privatkunder å levere gips på gjenvinningsstasjonen. Næringskunder betaler etter egne satser.

Gipsfigurer skal kastes i konteiner for "Porselen, keramikk, isolasjon og takpapp". Avfall som kastes i denne konteineren må legges på deponiet, så vurdér dermed om noe av avfallet ditt kan gjenbrukes