På Dal Skog trenger du ikke rygge med bil og henger, men bare kjøre rundt å levere avfallet på godt anviste steder. Nesten helt gratis!

Dronefoto av rundellen

Det avfallet du ikke får plass til i beholderne dine hjemme, kan du ta med til gjenvinningsstasjonen. 

Som privatperson kan du kaste mye gratis hos oss dersom du er flink til å kildesortere.  Skal du kaste avfall som må gå til forbrenning eller som må legges på avfallsdeponiet fordi det ikke kan gjenvinnes på annen måte, må du regne med å betale noen kroner. Også dekk er det betaling på.

I Miljøposten 2018/2019 kan du lese og lære mye om oss og kildesortering av avfall.