På Dal Skog trenger du ikke rygge med bil og henger, men bare kjøre rundt å levere avfallet på godt anviste steder.  

Bilde av rundellen

Det avfallet du ikke får plass til i beholderne dine hjemme, kan du ta med til gjenvinningsstasjonen. 

Som privatperson kan du kaste mye gratis hos oss dersom du er flink til å kildesortere, men fra 1. april 2019 innføres kr. 100,- i brukerbetaling for hver gang du skal levere avfall i sorteringsrundellen. Dersom du bare har med deg opptil 2 gjennomsiktige sekker restavfall og 4 dekk m/ eller uten felg, er dette inkludert i brukerbetalingen.
Skal du kaste avfall utover dette; og som må gå til forbrenning eller som må legges på avfallsdeponiet (inert avfall) fordi det ikke kan gjenvinnes på annen måte, må du regne med å betale ekstra for dette. Også dekk utover de 4 som er inkludert i brukerbetalingen må du betale for å levere.
Avfall som tidligere var gratis å levere i sorteringsrundellen, kan fremdeles leveres kostnadsfritt når kr. 100,- er betalt.

I Miljøposten 2019/2020 kan du lese mer om avfallslevering hos oss.