På Dal Skog trenger du ikke rygge med bil og henger, men bare kjøre rundt å levere avfallet på godt anviste steder.  Ofte måler vi avfallet i m3, og på bildet kan du se hvor mye 1m3 måler, f.eks i form av en kube/terning som måler 1 meter på alle sidene.

Sammenligning av mann ved siden av kube på 1m3. Foto.

Som privathusholdning betaler du kr. 100,- i brukerbetaling for hver gang du skal levere avfall i sorteringsrundellen. Dersom du bare har med deg opptil 2 gjennomsiktige sekker restavfall og 4 dekk m/ eller uten felg, er dette inkludert i brukerbetalingen.

Skal du kaste avfall utover dette; avfall som må gå til forbrenning eller som må legges på avfallsdeponiet (inert avfall) fordi det ikke kan gjenvinnes på annen måte, må du regne med å betale ekstra for dette. Også dekk utover de 4 som er inkludert i brukerbetalingen må du betale for å levere.