Takk for det gode arbeidet som gjøres av alle våre innbyggere!

Du kan lese årsrapporten for 2023 digitalt her. (PDF, 4MB)

Vi takker alle innbyggerne våre for det gode kildesorteringsarbeidet som gjøres.

"Sammen gjør vi avfall til ressurser"