Takk for det gode arbeidet som gjøres av våre innbyggere  !

Bilde av gjenvinningstasjonen

I 2019 har vi passert 20 år med utsortering av matavfall og bortimot 55.000 tonn matavfall har blitt gjenvunnet til kompost og jordprodukter istedet for å bli brent. Det er vi veldig stolte av.

Vi er inne i det 39. driftsåret siden Dal Skog ble åpnet, og jevnlige oppgraderinger av  både anlegg og bygninger er dermed påkrevet. Nytt biogassanlegg, utsortering av treverk til IKEAs produksjonsanlegg og oppgradert vannbehandlingsanlegg er bare noen av aktivitetene vi har jobbet med.

Vi blir også stadig flere innbyggere i vår region, og innbyggertallet i våre fire eierkommuner har kommet opp i 82.054 pr. 1.1.2020.  Til tross for det, ser vi at mengde restavfall og matavfall vi kastet i beholderne er 7%  mindre i forhold til 2012 og 3% mindre enn i 2016. Vi kaster altså mindre!

Nye mål fra EU er fastsatt til 65% gjenbruk og materialgjenvinning innen 2035, 60% innen 2030 og 55% innen 2025. Skal vi nå disse målene nasjonalt, er vi tvunget til å se på ytterligere løsninger for å få opp materialgjenvinningsgraden.  Da er det gledelig å melde at ØRAS fra 2019 går igang med blant annet levering av treverk til plateproduksjon istedet for å sende dette til forbrenning.

Vi takker alle innbyggerne våre for det gode kildesorteringsarbeidet som gjøres.