Takk for det gode arbeidet som gjøres av våre innbyggere!
Her presenterer vi årsrapporten 2020  (link til rapporten ligger også i menyen til høyre)

Bilde av gjenvinningstasjonen

I 2020 har vi passert 20 år med utsortering av matavfall og bortimot 58.000 tonn matavfall har blitt gjenvunnet til kompost og jordprodukter istedet for å bli brent. Det er vi veldig stolte av.

Samme året tok ØRAS over administrasjonsansvaret for innsamling av husholdningsavfall ute hos abonnentene, og kontraktsansvaret for renovasjonskontrakene.

Nå er vi inne i det 40. driftsåret siden Dal Skog ble åpnet, og jevnlige oppgraderinger av  både anlegg og bygninger er dermed påkrevet.  I 2020 fikk vi blant annet på plass nytt avfallsmottak for næringskunder og vi fikk godkjent ny utslippstillatelse/konsesjon hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.   

Vi blir også stadig flere innbyggere i vår region, og innbyggertallet i våre fire eierkommuner har kommet opp i 83.965 pr. 1.1.2021.  Som en følge av dette, og sikkert også fordi vi har vært mindre mobile i dette "Koronaåret", har mengde innsamlet husholdningsavfall økt med 7,9 % i forhold til 2019. Vi kaster altså mer!

Nye mål fra EU er fastsatt til 65% gjenbruk og materialgjenvinning innen 2035, 60% innen 2030 og 55% innen 2025. Skal vi nå disse målene nasjonalt, er vi tvunget til å se på ytterligere løsninger for å få opp materialgjenvinningsgraden.  I 2020 endte ØRAS opp med en total materialgjenvinningsgrad på  54,5 %.  Av husholdningsavfall som ble levert til gjenvinningsstasjonen i 2020, gikk hele 63,4 % til materialgjenvinning!

Vi takker alle innbyggerne våre for det gode kildesorteringsarbeidet som gjøres.

"Sammen gjør vi avfall til ressurser"