Takk for det gode arbeidet som gjøres av våre innbyggere  !

Bilde av rundellen

I 2018 kunne vi feire 20 år med utsortering av matavfall og bortimot 50.000 tonn matavfall har blitt gjenvunnet til kompost og jordprodukter istedet for å bli brent. Det er vi veldig stolte av.

Vi er inne i det 38. driftsåret siden Dal Skog ble åpnet, og jevnlige oppgraderinger av  både anlegg og bygninger er dermed påkrevet. Ny hall, omlegging av lastesone for tungtransport og oppgradert vannbehandlingsanlegg er bare noen av aktivitetene vi har jobbet med.

Vi blir også stadig flere innbyggere i vår region, og innbyggertallet i våre fire eierkommuner har kommet opp i 79.699 pr. 1.1.2019.  Som følge av det, har også mengde husholdnings-avfall økt med 2,4% i forhold til året før. 

Nye mål fra EU er fastsatt til 65% gjenbruk og materialgjenvinning innen 2035, 60% innen 2030 og 55% innen 2025. Skal vi nå disse målene nasjonalt, er vi tvunget til å se på ytterligere løsninger for å få opp materialgjenvinningsgraden.  Da er det gledelig å melde at ØRAS fra 2019 går igang med blant annet levering av treverk til sponplateproduksjon istedet for å sende dette til forbrenning.

Vi takker alle innbyggerne våre for det gode kildesorteringsarbeidet som gjøres.