Alle bedrifter i Norge som produserer mer enn 1kg Farlig avfall i løpet av ett år MÅ registrere avfallet sitt på avfallsdeklarering.no. Dette er fastslått av Miljødirektoratet (Ref: Avfallsforskriften, § 11-8. Leveringsplikt). Dette gjelder også sameier med eget org.nummer og gårdbrukere.

Det er også mulig å gi ØRAS fullmakt til å lage deklarasjoner på vegne av bedriften. Med en slik fullmakt kan næringsvirksomheten levere fra seg avfallet på mottakket for Farlig Avfall (FA), uten at de selv må deklare det de leverer. Vi informerer om at det vil forekomme et deklarasjonsgebyr dersom ØRAS skal fylle ut deklarasjonen. Faktura blir ettersendt. 

Er du en av våre næringskunder som vil trenge å deklarere avfall, finner du mer informasjon om dette i menyen til høyre. 


Ved henvendelser ang. deklarering og andre forespørsler, kan mottak for Farlig Avfall nås på:

E-post: farligavfall@oeras.no 
Telefon: 47 76 73 06