Biokull er et meget godt jordforbedringsmiddel. Med sin store overflate binder kullet næringsstoffer og vann slik at disse lagres i jorden og ikke blir vasket ut. Jorden får et rikere mikroliv og en bedre jordstruktur som gir et sunt miljø for planterøtter.

Lade biokullet

Før bruk må/bør biokullet "lades". Dette gjøres i form av vann og hønsegjødsel eller Bokashivann. La kullet trekke til seg væsken. På den måten vil kullet avgi næring over tid.

Velger du å ikke lade biokullet, vil kullet trekke til seg næringen i jorden. Planterøttene får da redusert tilgang på næring de neste 2-3 månedene.

Biokullet produseres lokalt hos oss på ØRAS. Biokullet er produsert ved varmebehandling av rent trevirke eller hageavfall i en okssygenfri prosess. Kullet består hovedsaklig av rent karbon, hvilket gjør at fremstillingsprosessen reduserer COutslippet med opp mot 90% i forhold til tradisjonell forbrenning. 

 

Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog