ØRAS har investert i et pyrolyseanlegg som erstatter dagens flisfyringsovn. Pyrolyseanlegget produserer biokull, i tillegg til varme som gjenbrukes til oppvarming av bygningsmasser og gatevarme rundt sorteringsrundellen. Det at vi nå starter å produsere ØRAS Biokull av ubehandlet treverk som vi mottar her på Miljøstasjonen, er ett steg i riktig retning av økt materialgjenvinning og FNs bærekraftsmål.


Hva er biokull?

Jente som holder biokull i hendene. Foto. Biokull er en type trekull av rent karbon. Det lages i en prosess som kalles pyrolyse hvor trevirket (biomasse) varmes på en høy temperatur med begrenset tilgang på oksygen. Biomassen varmes opp til mellom 600 - 900ºC. Karbonet i biomassen gjennomgår molekylære  endringer under pyrolysen, som fører til at biokullet blir svært motstandsdyktig mot biologisk nedbrytning. Det kan dermed ligge i jorda som jordforbedringsmiddel i flere hundre år.

ØRAS Biokull har en porøs struktur med store overflater som binder C02 og har en unik egenskap til å holde på vann og næringsstoffer. Ved å kombinere biokull med organisk gjødsel, vil planter få jevn tilgang på næring og vann. Dette bedrer, stabiliserer og effektiviserer planters vekstvilkår og kan nyttiggjøres i landbruk, kjøkken- og skolehager, samt i bed- og pottejord.

 

Hva kan biokull brukes til?

Biokull er et meget godt jordforbedringsmiddel. Med sin store overflate binder kullet næringsstoffer og vann slik at disse lagres i jorden og ikke blir vasket ut. Jorden får et rikere mikroliv og en bedre jordstruktur som gir et sunt miljø for planterøtter.

Biokullet bør "lades" før bruk. En 10 liters sekk med ØRAS Biokull kan legges i en bøtte som fylles med flytende gjødsel. Kullet vil da trekke til seg væsken. Dette kan gjerne stå i 24 timer før det blandes i jorda. Dette vil sikre en jevn tilgang på næring til planterøtter over tid.

Som jordforbedringsmiddel kan ladet biokull kan benyttes i både stor- og småskala. Det kan brukes ved dyrking av korn i åker, grønne tak, agurk i drivhus, krukkeblomster til inngangspartier og mye mer.
 

Hvordan lade biokull?

2,5dl "Konsentrert naturgjødsel" fra God Jord blandes ut i 5 liter vann. Blandingen helles over 10L ØRAS Biokull.

La biokullet med gjødselblandingen trekke, gjerne i ett døgn.

Bland 10-20% ladet biokull sammen med jorden. 20L jord + 1-2L ladet biokull.
 

Hvor kan du få tak i ØRAS Biokull?

Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog 

Biokullet selges i sekker på 10 L, bigbag på 1000 L og i bulk.