ØRAS ønsker elever fra 4.trinn og 10.trinn velkommen til et skolebesøk på miljøstasjon Dal Skog. Det er mulig å melde opp skoletrinn til besøk enten høsten 2023 eller våren 2024.

 

 

Påmelding ØRAS skolen 2023/2024 - Frist 25.08.2023

Kommune:*      
Klassetrinn:*  

Klassen vil bli delt i to mindre grupper under omvisningen ute. Det er et krav om at det minst er en lærer med hver gruppe ute.

Semester:*  
Vi ønsker besøkstidspunkt  
Godkjenner å bli avfotografert / filmet til bruk i vår kommunikasjon  

Nettstedet vårt bruker kryptering med https:// som sikrer en trygg datakommunikasjon mellom oss og deg som bruker. Vi lagrer innsendt skjema med dine opplysninger i 90 dager. 


På grunn av sterkt økende trafikk inn til miljøstasjonen, skal alle elever busses/kjøres inn. 

Skolen selv er ansvarlig for å bestille og legge ut for transport. ØRAS refunderer de faktiske transportkostnadene  t/r anlegget, når faktura fra busselskapet foreligger. Kopi av fakturaen lastes opp elektronisk som vedlegg til skjema om "Refusjon av reisekostnader".

For at elevene skal ha mest mulig utbytte av besøket, vil vi anbefale at det jobbes med temaet i forkant av besøket. Gratis materiell til undervisningen kan bestilles direkte hos www.miljøskole.no.

Velkommen til oss på Dal Skog.