Besøkene våren 2020 ble avlyst på grunn av Covid-19. ØRAS har derfor bestemt at 5.klasse, som egentlig skulle vært på besøk våren 2020, kan melde seg på høsten 2020 eller våren 2021.

 

 

Påmelding ØRAS skolen 2020/2021 - Frist 24.08.2020

Kommune:*      
Klassetrinn:*    

Klassen vil bli delt i to mindre grupper under omvisningen ute. Det er et krav om at det minst er en lærer med hver gruppe ute.

Semester:*  
Vi ønsker besøkstidspunkt  
Godkjenner å bli avfotografert / filmet til bruk i vår kommunikasjon  

Nettstedet vårt bruker kryptering med https:// som sikrer en trygg datakommunikasjon mellom oss og deg som bruker. Vi lagrer innsendt skjema med dine opplysninger i 90 dager. 


På grunn av sterkt økende trafikk inn til miljøstasjonen, skal alle elever busses/kjøres inn. 

Skolen selv er ansvarlig for å bestille og legge ut for transport. ØRAS refunderer de faktiske transportkostnadene  t/r anlegget, når faktura fra busselskapet foreligger. Kopi av fakturaen lastes opp elektronisk som vedlegg til skjema om "Refusjon av reisekostnader".

For at elevene skal ha mest mulig utbytte av besøket, vil vi anbefale at det jobbes med temaet i forkant av besøket. Gratis materiell til undervisningen kan bestilles direkte hos www.miljøskole.no.

Velkommen til oss på Dal Skog.