Sesongen 2021 ble dessverre annerledes enn hva vi trodde på grunn av Korona. Vi valgte derfor å ikke ta i mot besøk høsten 2021.

Også våren 2022 må gå uten besøk til anlegget vårt. Vi tilbyr istedet å komme ut på besøk til skolene med foredrag knyttet opp til den digitale ØRAS-skolen.  

Grunnen til avlysningen våren 2022, er:

  • fordi pandemien fortsatt resulterer i høyt smittetrykk
  • fordi økt trafikk og stor byggeaktivitet på anlegget gjør det mer krevende med besøk
  • fordi vi har begrenset bemanning 

Fra høsten 2022 regner vi med å være i rute igjen :-)

I påmeldingsskjemaet nedenfor kan dere likevel melde interesse for undervisning.

 

 

 

Påmelding ØRAS skolen våren 2022

Kommune:*      
Klassetrinn:*    

Klassen vil bli delt i to mindre grupper under omvisningen ute. Det er et krav om at det minst er en lærer med hver gruppe ute.

Semester:*
Vi ønsker besøkstidspunkt  
Godkjenner å bli avfotografert / filmet til bruk i vår kommunikasjon  

Nettstedet vårt bruker kryptering med https:// som sikrer en trygg datakommunikasjon mellom oss og deg som bruker. Vi lagrer innsendt skjema med dine opplysninger i 90 dager. 


På grunn av sterkt økende trafikk inn til miljøstasjonen, skal alle elever busses/kjøres inn. 

Skolen selv er ansvarlig for å bestille og legge ut for transport. ØRAS refunderer de faktiske transportkostnadene  t/r anlegget, når faktura fra busselskapet foreligger. Kopi av fakturaen lastes opp elektronisk som vedlegg til skjema om "Refusjon av reisekostnader".

For at elevene skal ha mest mulig utbytte av besøket, vil vi anbefale at det jobbes med temaet i forkant av besøket. Gratis materiell til undervisningen kan bestilles direkte hos www.miljøskole.no.

Velkommen til oss på Dal Skog.