Sesongen 2021 ble dessverre annerledes enn hva vi trodde på grunn av Korona. Vi velger å ikke ta i mot besøk høsten 2021, men tar sikte på å kunne ta i mot besøk våren 2022.

 

I påmeldingsskjemaet nedenfor åpner vi for besøk våren 2022.

 

 

Påmelding ØRAS skolen våren 2022

Kommune:*      
Klassetrinn:*    

Klassen vil bli delt i to mindre grupper under omvisningen ute. Det er et krav om at det minst er en lærer med hver gruppe ute.

Semester:*
Vi ønsker besøkstidspunkt  
Godkjenner å bli avfotografert / filmet til bruk i vår kommunikasjon  

Nettstedet vårt bruker kryptering med https:// som sikrer en trygg datakommunikasjon mellom oss og deg som bruker. Vi lagrer innsendt skjema med dine opplysninger i 90 dager. 


På grunn av sterkt økende trafikk inn til miljøstasjonen, skal alle elever busses/kjøres inn. 

Skolen selv er ansvarlig for å bestille og legge ut for transport. ØRAS refunderer de faktiske transportkostnadene  t/r anlegget, når faktura fra busselskapet foreligger. Kopi av fakturaen lastes opp elektronisk som vedlegg til skjema om "Refusjon av reisekostnader".

For at elevene skal ha mest mulig utbytte av besøket, vil vi anbefale at det jobbes med temaet i forkant av besøket. Gratis materiell til undervisningen kan bestilles direkte hos www.miljøskole.no.

Velkommen til oss på Dal Skog.