Du må selv komme til Dal skog for å bytte beholder(e) - men du kan melde inn byttet i forkant i skjemaet nedenfor

Her kan du forhåndsinnmelde bytte av beholderstørrelser - overgang til/opphør av fellesbeholdere - supplering av beholdere eller opphør/innlevering av beholdere som følge av dødsfall. Skjemaet finner du lenger ned på siden.

 • Ønsker du bare å bytte størrelse på din beholder, kan du forhåndsutfylle nedenstående skjema og sende dette inn til oss. Husk at endring av størrelse vil medføre endring i renovasjonsgebyret. 

  Du må selv bringe beholderen til Dal Skog.  Gjerne rengjort. Har du avfall i beholderen, anbefaler vi å ta dette ut før du drar til oss og deretter legge det over i ny beholder når du kommer hjem.  Dersom avfallet tas med til oss, må du betale for å levere det.
 • Ønsker du flere beholdere i tillegg til de du har fra før, kan du krysse av for det i skjemaet nedenfor. Alternativet kan være å bytte til én større beholder. Har du fellesbeholder med en eller flere naboer, må supplering avklares med de andre brukerne siden gebyret økes.
   
 • Skal du etablere et helt nytt abonnement med nye beholdere, må du kontakte din kommune hvis du bor i Eidsvoll eller Ullensaker. De må registrere deg som ny bruker, slik at også renovatøren får deg med på kjøreruta. Bor du i Hurdal eller Nannestad, kan du ta direkte kontakt med ØRAS.
 • Skal du bytte skadet beholder, kommer vi hjem til din adresse og bytter den kostnadsfritt. Skulle du samtidig ønske en annen størrelse, kan vi ordne det samtidig. Da kan du bruke skjemaet "Bytte av skadet beholder".  Det går også fint å komme til oss å bytte.
  Bor du i Nannestad, Eidsvoll eller Ullensaker kommune, kan du ha valgfri størrelse på papp/papirbeholder uten at dette påvirker renovasjonsgebyret. Velger du dermed å endre størrelse på mat- og restavfallsbeholderen, vil dette føre til endringer i gebyret.
   
 • Skal du levere inn beholdersett som følge av opphør/dødsfall, må du legge ved en skriftlig bekreftelse fra kommunen din. Du må selv levere beholdersettet til oss.

Dersom du skal endre størrelse på beholderen må du være hjemmelshaver eller ha fullmakt fra denne. 

Endring av renovasjonsabonnement


Gjelder renovasjon for:
Hva ønskes:
     Ønsker å dele felles beholder(e) med:
(Fylles kun ut av de som velger å dele beholder med nabo(er)
Fylles ut av ØRAS: Beholdere utlevert fra ØRAS - innlevert ved bytte/opphør


Forevist legitimasjon:
 
Fylles ut av ØRAS: Renovasjonsgebyr beregnet fra:
Nettstedet vårt bruker kryptering med https:// som sikrer en trygg datakommunikasjon mellom oss og deg som bruker. Ettersom innsendt skjema kan medføre endringer i ditt gebyr, regnes dette skjemaet som arkivverdig. Dine personlige opplysninger vil ikke bli brukt i forbindelse med markedsføring.