• Ønsker du å bytte beholder, må den gamle rengjøres og bringes til Dal Skog. Dersom du ikke får rengjort beholderen selv, kan vi gjøre det for deg når du leverer den inn på Dal Skog for innbytte. Pris kr. 100,-/stk. inkl.mva.
     
  • Medfører byttet endring av størrelse, vil dette også føre til endring i renovasjons-gebyret. Større beholder medfører høyere pris. Da må skjema for "Endring av renovasjonsabonnement" fylles ut. Det kan gjøres elektronisk i skjemaet nedenfor eller på et manuelt papirskjema du får ved gjenvinningsstasjonen. (Mrk: Det elektroniske skjemaet er for tiden under testing, og rutine for behandling er ikke iverksatt ennå. 01.09.2017).
     
  • Skal du etablere et helt nytt abonnement med nye beholdere, må du kontakte din kommune, slik at de kan få registrert deg som bruker.

Dersom din beholder er skadet, kommer vi hjem til din adresse og bytter den. Skulle du ønske en annen størrelse da, kan vi ordne det samtidig. Da kan du bruke skjemaet "Bytte av skadet beholder". 

Endring av renovasjonsabonnement


Kommune eiendommen ligger i:*
     

Gjelder renovasjon for:

Type bolig:
       


Hva ønskes:
     

Ønsker å dele felles beholder(e) med:
(Fylles kun ut av de som velger å dele beholder med nabo(er)Ønsket beholderstørrelse for mat- og restavfall
       

Ønsket beholderstørrelse for papp og papir
     


Beholdere utlevert fra ØRAS - innlevert ved bytte - opphør
Fylles ut av ØRAS:

 

Utlevert fra ØRAS
       Innlevert
       
Beholdere utplassert på eiendommen:
(Fylles ut av renovatør)

Renovasjonsgebyr beregnet fra:
(Fylles ut av kommunen)