Her kan du forhåndsinnmelde bytte av beholderstørrelser - overgang til/opphør av fellesbeholdere - supplering av beholdere eller opphør/innlevering av beholdere som følge av dødsfall.

 • Ønsker du bare å bytte størrelse på din beholder, kan du forhåndsutfylle nedenstående skjema og sende dette inn til oss. Da har vi det klart når du kommer for å bytte inn beholderen din. Husk at endring av størrelse vil medføre endring i renovasjonsgebyret. 

  Du må selv rengjøre og bringe beholderen til Dal Skog. Dersom du ikke får rengjort beholderen selv, kan vi gjøre det for deg når du leverer den for innbytte. Du betaler da en pris på kr 100,-/stk. inkl.mva. Har du avfall i beholderen, anbefaler vi å ta det ut og legge over i ny beholder når du kommer hjem.  Dersom avfallet tas med til oss, vil dette koste å levere.

  Dersom du selv ikke har mulighet til å bytte, vennligst benytt skjema for "Bytte skadet beholder", men skriv i notatfeltet at beholder er hel og vasket.
   
 • Skal du supplere med flere beholdere kan du krysse av for det i skjemaet nedenfor. Alternativet kan være å bytte til én større beholder. Har du fellesbeholder med en eller flere naboer, må supplering avklares med de andre brukerne siden gebyret økes.
   
 • Skal du etablere et helt nytt abonnement med nye beholdere, må du kontakte din kommune hvis du bor i Eidsvoll eller Ullensaker. De må nemlig registrere deg som ny bruker, slik at også renovatøren får deg med på kjøreruta. Bor du i Hurdal eller Nannestad, kan du ta kontakt med ØRAS.
 • Skal du bytte skadet beholder, kommer vi hjem til din adresse og bytter den kostnadsfritt. Skulle du ønske en annen størrelse da, kan vi ordne det samtidig. Da kan du bruke skjemaet "Bytte av skadet beholder".  Det går også fint å komme til oss å bytte.
  Husk at større størrelse på beholder medfører en økning i gebyret. Unntaket er for papp/papirbeholder i Nannestad og Eidsvoll kommune.
   
 • Skal du levere inn beholdersett som følge av opphør/dødsfall, må du legge ved en skriftlig bekreftelse fra kommunen din. Du må selv levere beholdersettet til oss.

Dersom du skal endre størrelse på beholderen må du være hjemmelshaver eller ha fullmakt fra denne. 

Endring av renovasjonsabonnement
Gjelder renovasjon for:
Hva ønskes:
     Ønsker å dele felles beholder(e) med:
(Fylles kun ut av de som velger å dele beholder med nabo(er)Fylles ut av ØRAS: Beholdere utlevert fra ØRAS - innlevert ved bytte/opphør

Fylles ut av ØRAS: Renovasjonsgebyr beregnet fra:

Nettstedet vårt bruker kryptering med https:// som sikrer en trygg datakommunikasjon mellom oss og deg som bruker. Ettersom innsendt skjema kan medføre endringer i ditt gebyr, regnes dette skjemaet som arkivverdig. Dine personlige opplysninger vil ikke bli brukt i forbindelse med markedsføring.