Siden oppstarten i 2003, har ØRAS blitt godt kjent for sitt skoleprosjekt der elever i grunnskolen får besøke anlegget på Dal Skog.

Her får elevene ta del i et spennende og interessant foredrag i skolestua med påfølgende omvisning ute. 1. trinnet tilbys kun skolemateriell mens det er 4.  og 10. trinnet som får komme på besøk.

F.o.m høsten 2018, går vi over til å invitere 10.trinnet. Dette medfører at skolenes 9.klasse-elever (semesteret 2018/2019) må "stå over" et år før de får komme på besøk. Det vil dog være mulig for høstens 10.trinnselever å repetere besøket om ønskelig.

Varighet
Hele besøket varer ca 3 timer fra kl. 09:15 - 12:15. U-skoler med mange elever velger gjerne utvidet dag, fra kl. 09:15-13:30.

Gratis materiell
Parallelt med ØRAS skolesatsning, har LOOP Miljøskole i samarbeid med Avfall Norge gjennom en årrekke utarbeidet materiell som skolene kan bestille gratis til bruk i undervisningen. Målet deres er at barn og unge i hele landet skal få et bevisst forhold til kildesortering og gjenvinning, og se sammenhengen mellom avfall, kretsløp og miljø.

LOOP Miljøskole består av hefter, tegneserier, musikk, film, teaterforestilling og oppgaver. Materiellet er tilpasset kompetansemålene i læreplanene, og kan brukes i ulike fag og i tverrfaglige prosjekter. 

Bestill ditt undervisningsmateriell direkte fra LOOP Miljøskole.  Det er en fordel at elevene er noe kjent med stoffet når de besøker gjenvinningsstasjonen på Dal Skog, men materiellet kan også fint benyttes i etterkant av besøket.

Påmelding
Når det gjelder ekskursjonsturene til ØRAS, opplever vi stor interesse og ønsker derfor en snarlig påmelding. Eget skjema for påmelding finner du i menyen til høyre.

Velkommen til ØRAS!