Siden oppstarten i 2003 har ØRAS blitt godt kjent for sitt skoleprosjekt der elever i grunnskolen i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker kommune får besøke anlegget på Dal Skog. 

Her får elevene ta del i et spennende og interessant foredrag i skolestua med påfølgende omvisning ute. 1. trinnet tilbys kun skolemateriell mens det er 4. trinnet som får komme på besøk. Vårt mål er å utvikle et helhetlig undervisningsopplegg om kildesortering og gjenvinning av avfall.

Varighet

4.trinn -  3 timer fra kl. 09:15 - 12:15.

Gratis materiell

Parallelt med ØRAS skolesatsning, har LOOP Miljøskole i samarbeid med Avfall Norge gjennom en årrekke utarbeidet materiell som skolene kan bestille gratis til bruk i undervisningen. Målet deres er at barn og unge i hele landet skal få et bevisst forhold til kildesortering og gjenvinning, og se sammenhengen mellom avfall, kretsløp og miljø.

Bestill ditt undervisningsmateriell fra LOOP Miljøskole.  Det er en fordel at elevene er noe kjent med stoffet når de besøker gjenvinningsstasjonen på Dal Skog, men materiellet kan også fint benyttes i etterkant av besøket.


Påmelding

Når det gjelder ekskursjonsturene til ØRAS, opplever vi stor interesse og ønsker derfor en snarlig påmelding. Eget skjema for påmelding finner du i menyen til høyre.

På grunn av sterkt økende trafikk inn til miljøstasjonen, er det ikke lenger mulig å sykle til oss.  Alle elever skal busses/kjøres inn.  Vi har et egen ordning hvor ØRAS dekker skolenes reisekostnader.

Velkommen til ØRAS!