I denne kassen (33) legges følgende eksempler på rene tunge masser: 

  • Betong og leca
  • Belegningsstein
  • Heller, skiferheller
  • Kantsteiner
  • Herdet ren sement (uten papirposen)
  • Marmor 
  • Fliser (vegg og gulv)
  • Murstein
  • Siporex (lettbetong)
  • Takstein

Vi bruker disse massene til å lage interne veier på området, og det er dermed viktig at ikke emballasje følger med.

Vi tar ikke imot asfalt. Ta evt. kontakt med  Veidekke Industri, Jessheim for levering av dette.

Du som privathusholdning betaler kr. 100,- i brukerbetaling ved levering av avfall i sorteringsrundellen. Da er levering av rene masser inkludert. 

Næringskunder betaler etter egne satser.