I denne kassen (33) legges følgende eksempler på rene tunge masser: 

  • Asfalt (små mengder), betong og leca
  • Belegningsstein
  • Heller, skiferheller
  • Kantsteiner
  • Herdet ren sement (uten papirposen)
  • Marmor 
  • Fliser (vegg og gulv)
  • Murstein
  • Siporex (lettbetong)
  • Takstein

Vi bruker disse massene til å lage interne veier på området, og det er dermed viktig at ikke emballasje følger med.

Det er gratis for husholdninger å levere rene tunge masser på gjenvinningsstasjonen. Næringskunder betaler etter egne satser.

Når du som privathusholdning betaler kr. 100,- i brukerbetaling ved levering av avfall i sorteringsrundellen, er levering av rene masser inkludert. 

Næringskunder betaler etter egne satser.