ØRAS skal gjennom systematisk arbeid oppnå

  • fornøyde kunder 
  • driftssikkerhet
  • lønnsomhet

Miljø- og kvalitetspolitikk

ØRAS skal gjennom systematisk arbeid oppnå fornøyde kunder, driftssikkerhet og lønnsomhet. ØRAS skal overholde alle sine samsvarsforpliktelser. Vi skal kontinuerlig forbedre virksomhetens miljøprestasjon, gjennom bærekraftig ressursbruk samt forebygging av forurensning. Våre tjenester skal redusere kundenes ressursbruk og miljøbelastningen fra samfunnet. Gjennom effektiv kommunikasjon skal vi gjøre kunden delaktig i avfallsbehandlingen. 


Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Vi skal legge til rette for et positivt og trygt arbeidsmiljø der alle ansatte tar ansvar, viser engasjement og følger myndighetenes krav. Med bred medvirkning fra de ansatte skal den enkelte medarbeiders menneskelige og faglige ressurser ivaretas og utvikles. 

ØRAS visjon

Sammen gjør vi avfall til ressurser!

 

ØRAS slagord

"Avfall på rett vei"

 

ØRAS verdier

Ø = Økonomisk
R = Raus
A = Ambisiøs
S = Synlig