ØRAS skal gjennom systematisk arbeid oppnå

  • fornøyde kunder 
  • driftssikkerhet
  • lønnsomhet

ØRAS skal overholde alle sine samsvarsforpliktelser. Våre tjenester skal redusere samfunnets ressursbruk og miljøbelastning.  Selskapet skal kontinuerlig forbedre virksomhetens miljøprestasjon gjennom bærekraftig ressursbruk samt forebygging av forurensning.

ØRAS medarbeidere er selskapets viktigste ressurs. Det legges til rette for et positivt og trygt arbeidsmiljø der alle ansatte tar ansvar, viser engasjement og følger myndighetenes krav.

Med bred medvirkning fra de ansatte skal den enkelte medarbeiders menneskelige og faglige ressurser ivaretas og utvikles. 

ØRAS visjon

Sammen gjør vi avfall til ressurser!

 

ØRAS slagord

"Avfall på rett vei"

 

ØRAS verdier

Ø = Økonomisk
R = Raus
A = Ambisiøs
S = Synlig