Kart over gjenvinningsstasjonen Dal Skog. Kartet ligger mer høyoppløselig  under "Dokumenter" på høyre side.

På alle stolper i rundellen, kan du finne oppslag med eksempler på forskjellige avfallstyper og hvor disse skal kastes.

Bilde av oppslag i rundell

Oppslagstavlene på stolpene gir deg mye god informasjon om hva du kan kaste i de respektive konteinerne