ØRAS har gjennomført en aktsomhetsvurdring. I dokumentet Redgjørelse av aktsomhet i Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (PDF, 936KB) finner du gjeldene aksomhetsvurdering.