ecoINSIDE er et prosjekt som skal fremme klimadrevet tilvekst i indre Skandinavia. Prosjektpartene vil stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid i grenseregionene. Slik bidrar prosjektet til både verdiskapning og til å løse miljø- og klimautfordringer.

Prosjektpartene vil bidra med sin unike spisskompetanse og etablere samarbeid mellom nærings-, forsknings- og innovasjonsmiljøer over grensen. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Akershus/Oslo, Hedmark, Dalarna og Värmland.

Prosjektet finansieres med Interreg midler, av Hedmark og Akershus fylkeskommune, Dalarna, Värmland og innovative miljø i Indre Skandinavia. Prosjektet bygger videre på erfaringene fra Interreg FEM (Fornybar energi, Energieffektivisering og Miljø). Deler av konsortiet kan spores tilbake til et enda tidligere Interreg prosjekt, KNIS (Kunnskapsintensiv Næringsutvikling i Indre Skandinavia).

Svensk prosjekteier er Arvika kommun. Norsk prosjekteier er Kunnskapsbyen Lillestrøm som også har hovedprosjektlederen (Trine Kopstad Berentsen). Tretorget har koordinert deltakerne fra Hedmark i søknadsfasen og har ansvaret for at prosjektets mål oppnås innenfor området Bærekraftig byggeri. Prosjektet startet 1. juil i 2015 og varer til 30. juni 2018.

Følgende har vært med, eller er med som aktører i prosjektet (er med på finansieringen på norsk side): Stiftelsen Teknikdalen, Högskolan Dalarna, ByggDialog Dalarna,  Arvika kommun, Karlstad Universitet, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Aurskog Høland kommune, EGE, Hurdal kommune, ØRAS, Norges Vel, NMBU, IFE, Bellona, Høgskolen i Oslo og Akershus, ROAF, NSF, Asplan Viak, Greengas, Multiconsult, Fusen, Tretorget, Energiråd Innlandet, Regionrådet for Sør-Østerdal, Østlandsforskning, Hedmark kunnskapspark, Høgskolen i Hedmark Evenstad, Magnor Næringshage, HIAS, Trysil kommune, Høgskolen i Gjøvik og Klimalab Otta.

Mer informasjon om prosjektet blir å finne på prosjektets hjemmeside.