Takk for at du bidrar med kildesortering

Det er kommunene, med hjemmel i Forurensingslovens (FL) § 30, som har plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall ute hos abonnent. Fra 1.5.2020 ble ansvaret for administrering av henteordningen for husholdningsavfallet overdratt til ØRAS.

Det er ØRAS, i samarbeid med renovatørene, som har oversikt over tømmedager for innhenting av avfall. Du som abonnent kan finne dine tømmedager enten i appen "Min renovasjon" eller i "Min Renovasjon" på nett. Fra nettsiden kan du skrive ut alle tømmedager for din adresse gjennom hele året. Appen kan du laste ned fra Appstore/Play Butikk til din smarttelefon.

I telefonappen kan du sette opp varsel for når du har tømming, slik at du får trillet frem beholdere og satt ut plastsekken før riktig tømmedag. Rutenumre på beholdere vil ikke lenger gjelde.

Hva du selv må bringe til gjenvinningsstasjon eller til returpunkter

  • Dersom du har overfylte beholdere, plikter ikke renovatøren å tømme disse - og du må selv sørge for å levere overskuddsavfallet til gjenvinningsstasjonen*
  • Avfall du ikke får plass til i beholderne hjemme, leveres til gjenvinningsstasjonen.

* Det koster kr. 100,- i brukerbetaling hver gang man skal levere avfall i rundellen på Dal Skog. Da kan det være lurt å vurdere en større beholder til restavfallet hjemme. Du som bor i Eidsvoll og Nannestad kommune kan ha valgfri størrelse på papirbeholderen til samme pris.

Åpningstider på Dal Skog for private husholdninger