Det er kommunene, med hjemmel i Forurensingslovens (FL) § 30, som har plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall ute hos abonnent. Fra 1.5.2020 overdras ansvaret for administrering av henteordningen for husholdningsavfallet til ØRAS. 

Da vil det bli ØRAS, i samarbeid med renovatørene, som har oversikt over tømmedager og rutenumre for innhenting av avfall. Du som abonnent kan finne dine tømmedager i appen "Min renovasjon". Denne kan lastes ned fra Appstore/Play Butikk til din smarttelefon.

Dersom du trenger å vite ditt rutenummer, kan du kontakte oss (eller smugtitte på naboens beholder). Dette gjelder først og fremst hvis du må trille frem beholdere på tømmedag.

Hva du selv må bringe til gjenvinningsstasjon eller til returpunkter

  • Dersom du har overfylte beholdere, plikter ikke renovatøren å tømme disse - og du må selv sørge for å levere overskuddsavfallet til gjenvinningsstasjonen.
  • Avfall du ikke får plass til i beholderne hjemme, leveres til gjenvinningsstasjonen.

Det koster kr. 100,- i brukerbetaling hver gang man skal levere avfall i rundellen på Dal Skog. Da kan det være lurt å vurdere en større beholder til restavfallet hjemme. Du som bor i Eidsvoll og Nannestad kommune kan ha valgfri størrelse på papirbeholderen til samme pris.

Åpningstider på Dal Skog for private husholdninger