1/7-2020: Våre tømminger går som normalt

Det er kommunene, med hjemmel i Forurensingslovens (FL) § 30, som har plikt til å sørge for innsamling av husholdningsavfall ute hos abonnent. Fra 1.5.2020 ble ansvaret for administrering av henteordningen for husholdningsavfallet overdratt til ØRAS.

Det er ØRAS, i samarbeid med renovatørene, som har oversikt over tømmedager for innhenting av avfall. Du som abonnent kan finne dine tømmedager i appen "Min renovasjon". Denne kan lastes ned fra Appstore/Play Butikk til din smarttelefon.

I appen kan du sette opp varsel for når du har tømming, slik at du får trillet frem beholdere før riktig tømmedag. For deg som vil vite ditt rutenummer, kan du kontakte oss (eller smugtitte på naboens beholder). Rutenumre vil fremdeles være referanse i avfallskalenderen, men disse numrene vil falle bort når "Min renovasjon" blir tatt mer i bruk. 

Hva du selv må bringe til gjenvinningsstasjon eller til returpunkter

  • Dersom du har overfylte beholdere, plikter ikke renovatøren å tømme disse - og du må selv sørge for å levere overskuddsavfallet til gjenvinningsstasjonen*
  • Avfall du ikke får plass til i beholderne hjemme, leveres til gjenvinningsstasjonen.

* Det koster kr. 100,- i brukerbetaling hver gang man skal levere avfall i rundellen på Dal Skog. Da kan det være lurt å vurdere en større beholder til restavfallet hjemme. Du som bor i Eidsvoll og Nannestad kommune kan ha valgfri størrelse på papirbeholderen til samme pris.

Åpningstider på Dal Skog for private husholdninger