Styret i ØRAS velges for en periode på 4 år, hvor styreleder og styrets nestleder velges for 2 år av gangen. For 2016/2020 utgjør disse styret i ØRAS:

Styreleder
- Johan Jørstad, Ullensaker

Nestleder  
- May-Britt Rognstad, Hurdal

Styremedlemmer 
- Eline S. Oserud, Ullensaker
- Raymond Willy Wold-Schätzer, Nannestad
- Terje Johansen (Ansattes representant)

Varamedlemmer
- Torstein Owe, Eidsvoll
- Andreas Solberg, Hurdal
- Frøydis Brekke, Nannestad
- Tove Kjellerød, Eidsvoll
- Nina Riiser (Ansattes representant)
 

Representantskapet i ØRAS

Disse representantene er valgt inn i rep.skapet for 2019 - 2023:

Medlemmer fra Ullensaker kommune:
Eyvind J. Schumacher (Ap)  vara: Lars Halvor Stokstad Oserud (Sp)
Eirik Ballestad (MDG)           vara: Unni Lisbeth Lundberg (Ap)

Medlemmer fra Nannestad kommune
Hans Thue  (Ap)                    vara: Karl Arne Leivestad (Sp)
Kari Schou (FrP)                    vara: Bjørn Ludvigsen (FrP)      

Medlemmer fra Eidsvoll kommune
John-Erik Vika (Sp)                vara: Hege Svendsen (Ap)
Olav Resaland (Ap)               vara: Tove Fagerli Brodshaug (Sp)

Medlemmer fra Hurdal kommune
Paul Johan Moltzau, SP       vara: Gunne Morgan Knai (A)
Tom Morten Berge (MDG)   vara: Lisbeth Solsrud Bjørnstad (Sp)