​Alle abonnenter skal ha tilgang til beholdere for mat/restavfall og papp/papir. Noen borettslag og sameier har også avfallsbrønner for plastemballasje, glass- og metallemballasje. Du kan ha egne beholdere eller dele med en eller flere.

Vi tilbyr fem forskjellige størrelser i vårt standardabonnement. Se bildet over. Alle beholdere har hele lokk. Vi tilbyr ikke lokk med låsbar løsning eller separate innkast.

Fra venstre: 660 liter - 360 liter - 240 liter - 140 liter - 80 liter.

80 liter beholder er kun tilgjengelig for mat- og restavfall.

Vi har også en egen oversikt over målene på beholderne.