For at vi skal kunne sende deg faktura på dine leveranser, må du først registere deg som kunde hos oss. Som standard prosedyre, sjekker vi kredittverdigheten på alle kunder.

KunderegistreringBetaling*