Visste du at:

 • Rundt 78 % av EE-avfallet i Norge blir materialgjenvunnet. Det vil si at det blir laget nye produkter av det. (Kilde: Miljostatus.no)
 • "Urban mining"; utvinning av sjeldne og verdifulle metaller fra EE-avfall, blir mer og mer viktig i en sirkulærøkonomi.  Dett er også et langt mer miljøvennlig alternativ enn tradisjonell gruvedrift som medfører store avfallsmengder og et stort CO2-utslipp. 

I vårt mottak for EE-avfall, kan privatkunder levere elektrisk og elektronisk avfall gratis. Næringskunder må betale kr. 100,- + mva. EE-avfall er avfall som går på strøm/batterier og som lyser og gir lyd:

 • Hvitevarer (komfyrer, vaskemaskiner, vaffeljern, brødristere, støvsugere, strykejern etc.)
 • Brunevarer (TV, radioer, kameraer, videoer, antenner, diktafoner, filmoptakere/ fremvisere, høyttalere, mikrofoner etc.)
 • PC/data-utstyr (skjermer, PC, printere, skannere, kopimaskiner, modem etc.)
 • Telefoner, telefaxer og svarere
 • Alarmer, røykvarslere
 • Ur, klokker, elektriske/elektroniske leker og instrumenter, sko med blinkende lys
 • Barneleker, snakkende dukker, bøker med batteri
 • Kabler, ledninger
 • Elektriske ovner, ventilasjonsvifter
 • Lys, lamper (Pærer kan sitte i eller leveres farlig avfall)
 • El. verktøy (borremaskin, el. gressklipper, etc.)
 • Kjøleskap og frysere som inneholder KFK (KFK-holdige kuldemøbler)

Mobiltelefoner, harddisker, PC og annen elektronikk med sensitiv informasjon kan leveres i egen lukket sikkerhetsbeholder. Den lukkede beholderen leveres til Stena Recyclings sikkerhetsavdeling der sikkerhetsklarert personell vurderer om enheten gjenvinnes, gjenbrukes eller destrueres. All data slettes før enheten går videre til gjenvinning, gjenbruk eller destruksjon og med den sikre prosessen kan du være trygg på at ingen data kommer på avveie.

EE-avfall og kjøle- og hvitevarer faller ikke innunder brukerbetalingen for private husholdninger og leveres gratis i port 2 (EE-avfall) og i EE-teltet (Kjøle- og hvitevarer) på gjenvinningsstasjonen.