ØRAS har utplassert mellom 30 og 40 returpunkter for glass- og metallemballasje i de fire eierkommunene.

I disse beholderne er det viktig at man kun kaster emballasjeglass og - metall, og ikke andre typer avfall.  

Dette må derfor ikke kastes i returpunktene:
        Forbudskilt

  • Lyspærer og lysstoffrør (levere som farlig avfall)
  • Ildfast glass (lasagneformer o.l )
    (har f.eks. en mye høyere smeltetemperatur en emballasjeglass, og kan ødelegge store partier returglass som sendes til glassverk for smelting)
  • Porselen
  • Keramikk
  • Krystall
  • Speil
  • Vindusglass