ØRAS har utplassert mellom 30 og 40 returpunkter for glass- og metallemballasje i det offentlige rom i de fire eierkommunene.

I disse beholderne er det viktig at man kun kaster emballasjeglass og - metall, og ikke andre typer avfall. Dersom vi opplever gjentatte episoder av forsøpling, kan vi - uten forvarsel - dra inn disse punktene. Dog ønsker vi å ha et tilbud ute til våre innbyggere, så vi prøver å se på alternative løsninger der dette er mulig.

Vi håper at våre innbyggere også viser eierskap til disse stasjonene, slik at vi sammen kan unngå hensettelse av avfall som ikke skal være der.

Dette må derfor ikke kastes i returpunktene:
      

 • Lyspærer og lysstoffrør (levere som farlig avfall)
 • Ildfast glass (lasagneformer o.l ) og herdet glass (drikkeglass)
  (Disse har f.eks. en mye høyere smeltetemperatur en emballasjeglass, og kan ødelegge store partier returglass som sendes til glassverk for smelting)
 • Porselen
 • Keramikk
 • Krystall
 • Speil
 • Vindusglass
   

Her finner du returpunkter i Eidsvoll og Nannestad

Her finner du returpunkter i Hurdal og Ullensaker