Alle skal ha like muligheter for å bruke øras.no. Ved å følge retningslinjene Web Content Accessibility Gudelines (WCAG) jobber vi for at innholdet skal være så tilgjengelig som mulig for alle brukere. 

Du kan lese ØRAS sin tilgjengelighetserklæring på uustatus.no.

Vi skal

 • tilfredsstille minst AA-krav og etterstrebe AAA-krav i WCAG 2.0
 • opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • kommunisere klart og forståelig på nettsiden.
 • sikre en universell utforming ved valg eller oppgradering av tredjepartssystemer.

 

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Informasjon skal kunne oppfattes av alle brukere.
 • Brukerne skal enkelt kunne navigere på nettsiden
 • Nettsiden og innholdet skal være lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse.

 

Slik jobber vi

 • Universell utforming er en del av daglig arbeid og videreutvikling av nettstedet. 
 • Vi har kontinuerlig fokus på å rette opp WCAG-feil.
 • Vi vurderer alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre nettstedet mer tilgjengelig.
   

Hjelp oss å bli bedre

Har du forslag til forbedringer som gjør at vi kan bli bedre på universell utforming vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en e-post: firmapost@oeras.no