ØRAS er et selskap i sterk utvikling. 

Pr. 01.01.2023 hadde ØRAS 48 faste ansatte i tillegg til faste innleide og tilkallingsvikarer.