ØRAS er et selskap i sterk utvikling. 

Pr. 01.08.2020 hadde ØRAS  45 fast ansatte i tillegg til en del innleide og tilkallingsvikarer.