ØRAS er et selskap i sterk utvikling. 

Pr. 01.01.2021 hadde ØRAS 44 faste ansatte i tillegg til faste innleide og tilkallingsvikarer.