ØRAS er et selskap i sterk utvikling. 

Pr. 01.01.2019 hadde ØRAS 37 fast ansatte i tillegg til en del innleide og tilkallingsvikarer.