Vi tar imot flere typer treverk på gjenvinningsstasjonen: Ubehandlet, behandlet og trykkimpregnert treverk. I tillegg har vi en egen konteiner for plater.  Å skille på disse avfallstypene er nødvendig slik at vi får et så optimalt sorteringsresultat som mulig.

Trykkimpregnert treverk

 • Impregnerte (grønne) stolper, lekestativer, levegger, terassematerialer etc.
 • Impregnerte utemøbler
 • Kreosot-impregnerte materialer (brune, lukter tjære) stolper, sviller etc.
 • Nytt trykkimpregnert treverk
 • Saltimpregnert materiale
  Kjøres til Elverum, hvor det saneres på forsvarlig måte.

Ubehandlet treverk 

 • Engangspaller
 • Europaller
 • Rene materialer uten beis, maling, lim og lakk
  Brennes i eget flisfyringsanlegg/pyrolyseanlegg, for produksjon av biokull og oppvarming av bygningsmassene hos oss.

Behandlet treverk 

 • Kleshengere i tre med metallkrok
 • Panel og treverk med maling, lakk, beis og lim
 • Rene tremøbler
 • Parkett
 • Finérplater, m/eller u/behandling eller belegg
 • OSB-plater
 • Sponplater
  NB! produkter  med grønt fargepigment skal sorteres som trykkimpregnert treverk.

Behandlet treverk blir gjenvunnet til nye sponplater, OSB-plater og lignende. 

Vi tar også imot Fiberplater i tre

Når du som privathusholdning betaler kr. 100,- i brukerbetaling ved levering av avfall i sorteringsrundellen,  inkluderer dette levering av trevirke.

Næringskunder betaler etter egne satser.