Utvalgte husstander i våre kommuner har fått tilbud om egen beholder for glass- og metallemballasje hjemme. Første beholderne for glass- og metallemballasje ble rullet ut våren 2021. Siden den gang har vi utvidet prosjektet til alle våre eierkommuner.

Beholder for glass- og metallemballasje. Foto. Er du valgt ut til å delta i prosjektet har du mottatt en sms fra ØRAS. Du vil i nærmeste fremtid få utdelt en 140 liters beholder med turkis lokk til din adresse. Egen beholder for glass- og metallemballasje er gratis.

Følg med i Minrenovasjon

Så fort beholderen er på plass hos deg kan du ta i bruk beholderen. Vi tester ut ulike tømmefrekvenser, og anbefaler deg derfor å laste ned appen Minrenovasjon, slik at du får varsel når det er tømmedag. Alternativt laste ned tømmekalender for din adresse fra vår hjemmeside og ha denne hengende på kjøleskapet.

Felles beholdere

Deler du avfallsbeholdere med flere allerede,  vil du også dele beholder for glass- og metallemballasje. Det blir satt ut antall dunker beregnet ut i fra hvor mange boenheter som deler avfallsbeholdere i det aktuelle samarbeidet.

 

Ønsker du ikke å ha glass- og metallbeholder?

Hvis du ikke ønsker å delta i prosjektet med egen glass- og metallbeholder er det helt i orden. Gi oss beskjed enten på mail eller telefon innen fredag 11.november 2022.

Melder du i fra at du ikke ønsker en glass- og metallbeholder etter 11.november 2022 må du selv bringe beholderen til Miljøstasjon Dal Skog.

 

Hva skal i beholderen

I beholderen skal det kun tom og ren glass- og metallemballasje. Andre produkter lagd av glass og metall må du levere til Miljøstasjonen. 

Vi har også en egen oversikt over sortering av glass- og metallemballasje.