Hva koster det for næringskunder å levere avfall på Dal Skog?

Næringskunder betaler kr. 100,- + mva. i brukerbetaling for levering av følgende avfallstyper:

  • Papp/papir/kartong
  • Plastfolie
  • Metall/jern
  • Næringselektro og ordinært EE-avfall

Øvrige avfallstyper er betalingsvare, og prisene finner du i prislisten til høyre.

Alle lass som leveres over vekt blir kontrollert. Vi ilegger et sorteringsgebyr pr. avfallsleveranse for feilsortert avfall levert på sorteringsplata.

Feilsortert avfall kan være farlig avfall eller EE-avfall som skal leveres på særskilte plasser på gjenvinningsstasjonen eller på anvist plass på deponiet. 

Våre gebyrer:

  • Sorteringsavgift pr. lass - kr. 2000,- + mva
  • Deklarasjonsavgift pr. stk - kr. 200,- + mva
  • Oppstartsveiledning for e-deklarering pr. stk. kr. 1250,- + mva
  • Analysegebyr pr.stk - kr. 3000,- + mva

Mrk: Fra 01.01.23 øker deklarasjonsavgiften til kr. 200,- + mva.