I vår region har vi hytter i alle fire kommuner. I din hyttekommune kan du som hytteieer være ansvarlig for felles oppgaver i ditt hyttelag.  Dette kan for eksempel gjelde egen avtale om brøyting eller veivedlikehold. Det kan derfor være lurt å sjekke ut med din hyttekommune om hvilke oppgaver og ansvarsforhold hytteeiere har.

En velforening er en god organisasjonsform for å få løst felles oppgaver i et nabolag/ hyttelag. Ved å danne et vel, vil det kunne gjøre oppgaver knyttet til blant annet renovasjon, henting av avfall, inngjerding, veivedlikehold etc. enklere.

Bildet nedenfor viser et eksempel på hvordan et oppsamlingspunkt IKKE skal se ut. I slike tilfeller skal hytteeiere selv kjøre bort avfallet for egen regning, evt. sørge for at uvedkommende iikke kaster eget avfall der.

Forsøpling ved oppsamlingspunkt. Foto.