I vår region har vi hytter i alle fire kommuner. Det er Hurdal kommune som har flest hytteeiere med sine opp mot 700 avtaler. Eidsvoll troner andreplassen med ca 450 hytteavtaler.  I Nannestad har de ca 150 avtaler mens Ullensaker kommune har færrest avtaler med ca 90 fritidseiendommer.

Mange steder i landet har hytteeiere selv ansvar for felles oppgaver i sitt nabolag/ hyttelag.  Dette kan for eksempel gjelde egen avtale om brøyting eller veivedlikehold. Det kan derfor være lurt å sjekke ut med din hyttekommune om hvilke oppgaver og ansvarsforhold hytteeiere har.

En velforening er en god organisasjonsform for å få løst felles oppgaver i et nabolag/ hyttelag.  Ved å danne et vel, vil det kunne gjøre oppgaver knyttet til blant annet renovasjon, henting av avfall, inngjerding, veivedlikehold etc. enklere.

Bildet nedenfor viser et eksempel på hvordan et oppsamlingspunkt IKKE skal se ut. I slike tilfeller skal hytteeiere selv kjøre bort avfallet for egen regning, evt. sørge for at uvedkommende ikke dropper innom for å kaste eget avfall.

Forsøpling ved oppsamlingspunkt