Leverandør siden 2011

Nær 400 tonn hagejord laget på matavfall fra tusener av abonnenter på øvre Romerike har siden 2011 funnet veien til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet i Ås.

Jorda er brukt til grøntarealer inne på universitetsområdet og i anbudsbeskrivelser som NMBU har utarbeidet, har de ønsket at jordleveranser skal være av type "ØRAS Hagejord eller tilsvarende". Sånt "liker vi".

Senhøstes 2016, leverte vi jord laget på biorest fra biogassanlegget på Nes som gartnerne hos NMBU nå tester ut. Våren 2017 vil vi se resultatene.

Bildene nedenfor er fra denne utplantingen. Foto: NMBU. 
Og her kan du se hvordan bedene så ut i juni 2017. Foto: ØRAS