Vi ønsker at alle elevene som besøker oss skal få en minnerik dag på Dal Skog, og at de får lære mye interessant om kildesortering og miljø.

Din tilbakemelding i skjemaet nedenfor vil kunne hjelpe oss å vite hvor vi står og hva vi kan bli bedre på. Takk for at du tar deg 5 minutter til dette.

 

Klassetrinn:*      
Hva synes du om inneundervisningen?*    
Hva synes du om uteomvisningen?*    
Er kurset lagt opp slik at elevene forstår innholdet?*    
Var informasjonsbrosjyrene til hjelp?