Plastemballasje er plast som har vært pakket rundt et produkt. Dette er stort sett emballasje som kommer fra dagligvarebutikkene. Plastemballasje fra husholdninger skal leveres i blanke retursekker eller returposer (for de som har tilgang til store dypoppsamlere). Sekker og poser fås gjennom den kommunale renovasjonsordningen. 

Plastemballasjen skal være helt tom når den kildesorteres. Mesteparten av plastemballasjen man har hjemme er ren når den er tømt. Det skal ikke så mye til for å få litt skitten plast ren nok - skyll med kaldt vann og eventuelt ta et lite tak med oppvaskbørsten. Når flasker, med f.eks shampo, balsam og såpe, er tomme, fyll de med vann, rist godt, bruk opp restene og tøm ut vannrestene. 

Plastemballasjen ristes og legges løst i retursekken/(returposen) og ikke i knyttede poser inni sekken. Plastkorker kan gjerne tas av og legges løst i sekken/posen for å lette komprimeringen. 

JA, TAKK :

 • Plastbokser, plastbegre for is, yoghurt, rømme  etc.
 • Plastemballasje fra matvarer
 • Tomme plastflasker og -kanner (små) fra rengjøringsmidler, mat, shampo, etc. 
 • Plastpotter, plastbrett fra blomster, plastposer og folie
 • Poser for kaffe, noen sause- og suppeposer (se evt. merking på posene) etc. Dette gjelder poser som kun er laget av plast
 • Helt tomme tuber av plast

NEI, TAKK :

 • Ved-nett - (dette kjerver seg fort i maskineriet, og kan skape driftsstans og ødeleggelser)
 • Stroppebånd
 • Isopor - (statisk materiale, og skaper problemer i maskineriet)
 • Skumplast
 • Hageslanger- (laget av gummi)
 • Trekker-rør for kabler
 • Tilsølt og skitten plastemballasje
 • Plastprodukter som ikke er emballasje
 • Potetgullposer og andre poser som er sammensatt av plast og aluminium er vanskelig å materialgjenvinne med dagens teknologi. Disse posene vil gjøre mer nytte i restavfallet for videre energiutnytting. (Kilde: https://www.grontpunkt.no/nyhet/tips-til-plastsortering-i-hjemmet) 07.02.2018)

Retursekkene kastes i konteiner for "Plastemballasje i retursekker" på Dal Skog. Du kan også sette ut retursekker ved papirbeholderen hjemme, for henting samtidig med papp/papir. 

Merk at det på eldre utgaver av retursekker for plastemballasje, kan stå at isopor og plastlommer kan gå i sekken. Dette er gammel informasjon, og gjelder ikke i dag.

Det er gratis å levere plastemballasje fra husholdninger på gjenvinningsstasjonen.

Emballasjen gjenvinnes til nye plastprodukter.