ISO9001 ledelsessystemer for kvalitet

Grunnen til å innføre et ledelsessystem for kvalitet er å forbedre selskapets prestasjon og ha et godt grunnlag for bærekraftig utvikling. Kvalitetsledelse baserer seg på flere essensielle prinsipp: lederskap, engasjement, prosesstankegang og forbedring. ØRAS jobber for en kontinuerlig forbedring av kvalitet. Dette kommer til syne i avvikshåndteringen, både intern og ekstern. Alle avvik registreres, behandles og brukes i forbedringsarbeid. ØRAS har i tillegg et stort fokus på å ha en risikobasert tilnærming til driften. Ved å på forhånd se risikoene, vil vi kunne avverge det som eventuelt kunne blitt et problem i ettertid.

 

ISO14001 ledelsessystemer for miljø

ØRAS er et miljøselsskap som jobber for bedre utnyttelse av ressurser og minimering av avfall. Gjennom klare miljømål og utvelgelse av vesentlige miljøaspekt jobber ØRAS med kontinuerlig forbedring av vår miljøprestasjon. Kommunikasjon til våre innbyggere er en viktig del av arbeidet med kontinuerlig forbedring, da målene ikke kan oppnås uten deres hjelp. Målet om bærekraftig utvikling kan nås ved å balansere, miljø, samfunn og økonomi på en fornuftig måte.