Velkommen til ØRAS - ditt kontaktpunkt når du lurer på noe om renovasjon. 

Hver kommune har sin egen renovasjonsforskrift. Formålet med renovasjonsforskriften er å sikre at miljø, helse og økonomi ivaretas ved håndtering av husholdningsavfall. Forskriften gir også bestemmelser om kommunens renovasjonsordning, som regler for innsamling og håndtering av husholdningsavfallet.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med hva som står i din kommunes renovasjonsforskrift.

Ullensaker kommune sin renovasjonsforskrift på lovdata.no

Eidsvoll kommune sin renovasjonsforskrift på lovdata.no

Nannestad kommune sin renovasjonsforskrift på lovdata.no

Hurdal kommune sin renovasjonsforskrift på lovdata.no