Mat- og restavfall tømmes hver 14. dag*.
Plastemballasje, Papp/papir og returkartong tømmes 1 gang pr. mnd.
* Ullensaker kommune har ukestømming på mat- og restavfall mellom 1.mai - 1. oktober. 

Har du likevel ikke fått tømt beholderen din? Da kan du melde inn dette i skjemaet lenger ned på siden.

Vi minner om at det blir enkelte forskyvninger av hentedager og -tider i forbindelse med høytids- og helligdager utover våren. 

Husk å sette ut beholdere i god tid, gjerne kvelden i forveien hvis renovatør bruker å tømme tidlig.

 

Manglende tømming

Avfallstype:    

Det kan være flere grunner til at din beholder ikke har blitt tømt. Husk at renovatørene har mange stopp på rutene sine, og kan ikke bruke tid hos abonnenter som har gjort følgende: 

  • Feilsortert 
  • Satt ut beholderne i tide
  • Satt avfall utenfor beholderne
  • Puttet for store sekker i beholdere
  • Lagt løst avfall eller store gjenstander i beholderne
  • Åpne poser
  • Overfylt beholder
  • Feil plassering utenfor henteavstand eller beholder ikke er trillet frem i tide
  • Adkomst, som parkerte biler foran beholdere, busker og trær står i veien
  • Beholdere er frosset fast eller ikke måket eller strødd rundt