ØRAS refunderer de faktiske reisekostnadene for transporten i forbindelse med skolebesøk til og fra Dal Skog, dog innen rimelighetens grenser. Vi forutsetter at skolene benytter seg av sine respektive avtaler ifm. bussleie.

Bestilling og forhåndsbetaling av transport må gjøres av den enkelte skole.

For refusjon, ta kopi av fakturaen fra transportselskapet og legg denne som vedlegg til elektronisk skjema for "Refusjon av reisekostnader" nedenfor. Merk av for den aktuelle turen på fakturaen dersom denne viser flere turer.

 

NB! Fristen for å søke refusjon er satt til den 31. juli 2024.

 

Skjema for refusjon av reisekostnader

ØRAS-skolen prosjekt nr.: 7320-30-1024

Klassetrinn:*    

Nettstedet vårt bruker kryptering med https:// som sikrer en trygg datakommunikasjon mellom oss og deg som bruker. Vi lagrer innsendt skjema med dine opplysninger i 90 dager.