Før hadde vi telt, nå har vi bruktbutikk på Dal Skog! Idéen bak det gamle ombruksteltet vi hadde, var at publikum kunne ta ut og sette igjen brukbare møbler og gjenstander gratis til eget forbruk. Etter stadig økende pågang og mer avfall i omløp, valgte vi å sette det hele mer i system.

Bruktbutikken OMGJØRAS ble åpnet den 12. juni 2017, og butikklokalene er gjenbruk av tidligere Nannestad kulturskole. Etter to måneders drift så vi at konseptet var kommet for å bli.

Et eventuelt overskudd fra butikken ønsker vi på sikt at skal gå til lokale lag og foreninger, noe vi opplever at publikum verdsetter. Vi ønsker alle velkommen til en hyggelig handel hos oss, og vil samtidig minne om:

  • at det er "førstemann-til-mølla"-prinsippet som gjelder.
  • at vi ikke har mulighet til å reservere eller sette til side gjenstander.
  • at det ikke er bytterett eller garanti på varene; de selges som de er.
  • at elektriske produkter kjøpes på eget ansvar. 

Takk for at du gir dine ting til oss, og for at du legger din sjel i at det du leverer fungerer og er helt og komplett (f.eks. puslespill - legofigurer etc.). Her kan du lese mer om hvordan du kan levere ting til oss.