Hageavfall som leveres til oss, kvernes opp og brukes sammen med matavfall i jordproduksjon. I hageavfallsmottaket kan du levere:

  • Busker
  • Gress
  • Juletrær (ekte)
  • Kvister, greiner og småtrær  
  • Løv, mose og visne blomster/planter
  • Store røtter leveres i egen binge i hageavfallsmottaket


Arter som truer biologisk mangfold

Svartelistede hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot vårt biologiske mangfold. Hele 70% av arter på Norsk svarteliste er blomsterplanter som f.eks Kanadagullris og Lupiner som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus. Disse utkonkurrerer andre planter og endrer jordsmonnet.

For å hindre at slike hageplanter spres i naturen, er det viktig at disse leveres til et hageavfallsmottak i tette, gjennomsiktige sekker. Ikke bruk retursekker til plasemballasje, da disse er perforerte og kan slippe igjennom frø.

I brosjyren fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til høyre, kan du lese mer om hvilke arter dette gjelder og hvordan du håndterer dem. Plantene kan graves opp og leveres tidlig i sesongen. 

Hageavfall som leveres av privathusholdninger faller ikke innunder brukerbetalingen og leveres gratis i hageavfallsmottaket eller til betjeningen hvis det leveres sekker med fremmedarter. 

Eksempel på fremmede arter:
Øverst: Lupiner - Kanadagullris - Kjempespringfrø


Bilde av lilla lupiner  Bilde av Kanadagullris plante Bilde av Kjempespringfrø plante