Hageavfall som leveres til oss, kvernes opp og brukes sammen med matavfall/biorest i jordproduksjon. I hageavfallsmottaket kan du levere hageavfall som vokser over bakken:

  • Busker
  • Gress
  • Juletrær (ekte)
  • Kvister, greiner og småtrær  
  • Ren flis og bark fra arbeid med ved
  • Løv, mose og visne blomster/planter
  • Avskårne blomster
     
  • Kontakt betjeningen ved levering av stubber og røtter. Dette må ofte håndteres som restavfall.

Arter som truer biologisk mangfold

Svartelistede hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot vårt biologiske mangfold. Hele 70% av arter på norsk svarteliste er blomsterplanter som f.eks Kanadagullris og Lupiner som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus. Disse utkonkurrerer andre planter og endrer jordsmonnet.

For å hindre spredning av slike hageplanter i naturen leveres disse i gjennomsiktige sekker til Miljøstasjonen. Ikke bruk retursekker til plasemballasje, da disse er perforerte og kan slippe igjennom frø. Kundeveilederne vil vise deg til egnet sted hvor du leverer disse sekkene. Det er gratis å levere sekker med svartelistede planter for privathusholdninger. 

I brosjyren fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til høyre, kan du lese mer om hvilke arter dette gjelder og hvordan du håndterer dem. Plantene kan graves opp og leveres tidlig i sesongen. 

Hageavfall som leveres av privathusholdninger faller ikke innunder brukerbetalingen og leveres gratis i hageavfallsmottaket eller til betjeningen hvis det leveres sekker med fremmedarter. 

Eksempel på fremmede arter:
Øverst: Lupiner - Kanadagullris - Kjempespringfrø


Bilde av lilla lupiner. Foto.   Bilde av Kanadagullris plante. Foto.  Bilde av Kjempespringfrø plante. Foto.