Hver husstand skal ha tilgang til to avfallsbeholdere eller til nedgravde brønner/avfallssug dersom ditt sameie eller borettslag har dette. Sortering av avfallet er lik for alle typer husstander:

 • Beholder for Mat- og restavfall - med grått lokk.
  Bilde av symbol for matavfall    Bilde av symbol for restavfall    


  I denne kastes grønne matavfallsposer med utsortert matavfall og vanlige handleposer med restavfall.  Alle poser knytes godt igjen med doble knuter.
   
 • Beholder for Papp/papir og drikkekartong - med grønt lokk.
  Bilde av papirsymbol Bilde av symbol for drikkekartong  


  I denne kastes ren og tørr papp/papir som legges løst i beholderen. Drikkekartonger med korker (også de med alu.belegg) skylles og legges løst i beholderen. Benytter din husstand avfallssug, skal makulert papir kastes som restavfall da papirstrimlene kan skape problemer i avfallssuget.
  Klikk her hvis du ønsker å delta i returkartonglotteriet.
   
 • Beholder for glass- og metallemballasje - med turkist lokk.
  Bilde av symbol for glassemballasje Bilde av symbol for metallemballasje


  I denne kastes ren og tørr glass- og metallemballasje som legges løst i beholderen.

  Avfall som står ved siden av beholder tas ikke med av renovatør. 
  Unntak: Retursekk for plastemballasje, dersom denne kun inneholder plastemballasje.

  ----------------------------
   
 • Plastemballasje skylles i kaldt vann, ristes og legges løst i egen retursekk.
  Bilde av symbol for plastemballasje
  Legg plastavfallet løst i sekken. Har du brukt bærepose til å ha plasten i ? Bruk heller  denne til restavfallet ditt.  
  Abonnenter som har tilgang til avfallssug eller nedgravde avfallsbrønner, skal bruke
  en mindre returpose som er forbeholdt sug/brønner.  

  Plastretursekkene hentes hjemme hos abonnenten samtidig med tømming av beholder for papp/papir og drikkekartong. Sekken(e) settes ved siden av papirbeholder. 

         --------------------------

 • Glass- og metallemballasje, leveres til returpunkter/konteinere utplassert i alle kommuner eller i egen beholder for de som har fått utdelt dette. Se over.
  Bilde av symbol for glassemballasje Bilde av symbol for metallemballasje


  I denne kastes ren og tørr glass- og metallemballasje som legges løst i beholderen.
   
 • Klær, sko og andre typer tekstiler leveres til returpunkter i det offentlige rom eller til en bruktbutikk.
  Bilde av symbol for tekstilerBilde av symbol for ombruk


  Foruten klær, kan dette også være gardiner, duker, pledd, sengetøy, håndklær og kluter. Alt kan leveres i konteinere fra f.eks UFF / Fretex / Kirkens Bymisjon. På Dal Skog har vi også egen tekstilkonteiner merket OMGJØRAS. Også vesker, belter og myke kosedyr kan leveres i disse konteinerne; som "gaver".

I Miljøposten #2/2021 (PDF, 3MB) finner du alt du trenger å vite om kildesortering.