Hver husstand skal ha tilgang til to avfallsbeholdere eller til nedgravde brønner dersom du bor i et sameie eller borettslag. Sortering av avfallet er lik for alle typer husstander.

 • Beholder for Mat- og restavfall - med grått lokk.
  I denne kastes grønne matavfallsposer med utsortert matavfall og vanlige handleposer med restavfall.  Alle poser knytes godt igjen med doble knuter.
 • Beholder for Papp/papir og drikkekartong - med grønt lokk.
  I denne kastes ren og tørr papp/papir som legges løst i beholderen. Drikkekartonger med korker (også de med alu.belegg) skylles og legges løst i beholderen. Benytter din husstand avfallssug, skal makulert papir kastes som restavfall da papirstrimlene kan skape problemer i avfallssuget.
  Klikk her hvis du ønsker å delta i returkartonglotteriet.
 • Beholder for glass- og metallemballasje - med turkist lokk.
  I denne kastes ren og tørr glass- og metallemballasje som legges løst i beholderen.

  Avfall som står ved siden av beholder tas ikke med av renovatør. 
  Unntatt: Retursekk for plastemballasje.

  ----------------------------
 • Plastemballasje skal skylles og ristes og legges løst i egen retursekk. Ikke i knyttede bæreposer inne i sekken. Abonnenter som har tilgang til avfallssug eller nedgravde avfallsbrønner, skal bruke en mindre returpose forbeholdt sug/brønner.  
  Plastretursekkene hentes hjemme hos abonnenten samtidig med tømming av beholder for papp/papir og drikkekartong. Sekken(e) settes ved siden av beholder. 

         --------------------------

 • Glass- og metallemballasje, leveres til returpunkter/konteinere utplassert i alle kommuner eller i egen beholder for de som har fått utdelt dette. Se over.
   
 • Klær, sko og andre typer tekstiler (som for eksempel gardiner, pledd, sengetøy, håndklær, vesker, belter og myke kosedyr) kan leveres i egne konteinere fra UFF / Fretex utplassert på noen returpunkter.

I Miljøposten #2/2020 (PDF, 3MB)finner du alt du trenger å vite om kildesortering.