Borettslag og sameier kan bestille levering av grønne matavfallsposer og retursekker/-poser til plastemballasje i skjemaet nedenfor. Det er også mulig å hente esker på gjenvinningsstasjonen.

Dersom borettslaget/sameiet har dypoppsamlere (nedgravde avfallsbrønner), skal man benytte de litt mindre returposene til plastemballasjen. Har dere avfallsbeholdere på hjul som kanskje står i et avfallsskur, så skal dere benytte de store retursekkene.

Det er viktig å huske på at alle poser og sekker knytes godt med dobbelt knute slik at avfall ikke renner ut og blir liggende løst i brønn eller beholder.

Antall ruller pr. eske:

Grønne poser:    8 ruller i esken  - 75 poser/rull
Retursekker   :  12 ruller i esken  - 25 sekker/rull   
Returposer    :   25 ruller i esken  - 25 poser/rull  

Vi ønsker å bestille flere esker matavfallsposer og/eller retursekker/-poser til vårt borettslag:
Hvis ditt borettslag bruker avfallsbrønn til plastemballasje, skal du bestille returposer. 
Disse posene er mindre enn retursekkene.

Bruker borettslaget vanlige avfallsbeholdere på hjul, skal du bestille retursekker.

Vår renovatør vil kjøre ut dine esker så snart din bestilling er mottatt.