ØRAS har fått tillatelse til å ta imot smittefarlig avfall fra private kunder og næringskunder. 

Vi tar imot følgende:

  • Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l. fra pasienter med alvorlige infeksjoner (for eksempel brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier og liknende). 
  • Stikkende/skjærende avfall, for eksempel brukte kanyler, brukte skalpellblader, brukte sakser og pinsetter, reagensrør med blod, puss eller vevsrester.
  • Blod og blodprodukter (inkludert serum, plasma og andre komponenter fra blod), samt blodige bandasjer.
  • Avfall fra luftsmitteisolater

Vi har ikke lov til å ta imot medisiner. Dette skal leveres på apotek.

Alle kunder som ønsker å levere smittefarlig avfall hos oss, privat eller næring, må levere avfallet i godkjent emballasje. Det er også en fordel å registrere seg som kunde hos oss før man leverer, hvis man ikke er det allerede.

Emballasje kan kjøpes hos oss. Eventuell ompakking til riktig emballasje kan gjøres på Miljøstasjonen, men av sikkerhetsmessige hensyn vil våre ansatte ikke bistå med ompakking.
Prisene nedenfor inkluderer da også innlevering og videre behandling av avfallet. Det er fast stykkpris per beholder (uavhengig av mengde avfall i boksen). 

Priser for levering av smittefarlig avfall
 

Kanyleboks (4 liter) pr.stk.       -Kr. 200,- eks. mva. (Kr. 250 inkl. mva.)

Gul boks (30 og 40 liter) pr. stk.  -Kr. 300,- eks. mva. (Kr. 375 inkl. mva.)

Gul boks (over 40 liter) pr. stk.   -Kr. 600,- eks. mva. (Kr. 750 inkl. mva.)


Vi tar også imot kanylebokser i andre størrelser (opp t.o.m 4 liter). Prisen for levering blir den samme som for kanyleboks 4 liter; kr. 200,- eks.mva.