ØRAS har fått tillatelse til å ta imot smittefarlig avfall fra private kunder og næringskunder. Dette vil gjelde fra 1. desember 2020.

Da har vi lov til å ta imot følgende:

  • Avfall som er direkte forurenset med sekret, puss o.l. fra pasienter med alvorlige infeksjoner (for eksempel brukte bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier og liknende). 
  • Stikkende/skjærende avfall, for eksempel brukte kanyler, brukte skalpellblader, brukte sakser og pinsetter, reagensrør med blod, puss eller vevsrester.
  • Blod og blodprodukter (inkludert serum, plasma og andre komponenter fra blod), samt blodige bandasjer.
  • Avfall fra luftsmitteisolater

Vi har ikke lov til å ta imot medisiner. Dette skal leveres på apotek.

Næringskunder som ønsker avtale med oss må levere avfallet ferdig emballert i godkjent emballasje og riktig merket i henhold til for eks. ADR og veileder fra DSB. Det er også en fordel å registrere seg som kunde hos oss før man leverer, hvis man ikke er det allerede.

Emballasje kan kjøpes hos oss. Prisene nedenfor inkluderer da også innlevering og videre behandling av avfallet. Det er fast stykkpris per beholder (uavhengig av mengde avfall i boksen). Gule sekker får man ikke kjøpt hos oss, så prisen gjelder kun for levering.

Vi tar også imot kanylebokser i andre størrelser (opp t.o.m 4 liter). Prisen for levering blir den samme som for kanyleboks 2,1liter; kr. 125,- eks.mva. 

 

Priser for levering av smittefarlig avfall
 

Kanyleboks (2,1 liter) pr.stk.       -Kr. 125,- eks. mva. (Kr. 156,25 inkl. mva.)

Gul boks (30 og 40 liter) pr. stk.  -Kr. 250,- eks. mva. (Kr. 312,50 inkl. mva.)

Gul sekk pr. stk.                              -Kr. 250,- eks. mva. (Kr. 312,50 inkl. mva.)

Gul boks (over 40 liter) pr. stk.   -Kr. 500,- eks. mva. (Kr. 625,00 inkl. mva.)