"Super-jord"
ØRAS Hagejord er super å bruke til både plener og bed. Jorda er torv-fri og tilfredsstiller i tillegg krav satt til økologisk dyrkning. Fordi jorda er så næringsrik i seg selv, trenger man ikke gjødsle den de første 3-4 årene. 

Bildene er hentet fra anlegg i Drøbak, Ås og Kolbotn og anleggsleder Hilde Sørhagen hos UTEANLEGG AS sier at jorda er lett å jobbe med og at den mørke fargen er med å gi anlegget et estetisk løft. "Vi ser at det er mye mat i jorda, for plantene trives godt i den", sier hun videre.

Vi har gitt ØRAS Hagejord kallenavnet "super-jord" - sier Sørhagen hos UTEANLEGG AS

Slutt på glass og poserester
ØRAS inngikk i 2016 et FOU-prosjekt med EGE - Energigjenvinningsetaten i Oslo, der de grønne matavfallsposene først går til Romerike Biogassanlegg (RBA) på Nes. Der tas metangassen ut av matavfallet og blir til biodrivstoff.  ØRAS får så tilbake en fast bio-masse som brukes til å lage jord. Prosessen hos RBA sikter ut fremmedelementer på en mye bedre måte, og dermed kan ØRAS sine kunder heretter kjøpe jord som blir helt fri for glassbiter og plastrester fra den grønne posen.