ØRAS Hagejord er en kompostbasert, torvfri og næringsrik jord til nyanlegg og jordforbedring i hager. Jorda er laget på matavfall og hageavfall fra abonnenter på Øvre Romerike og har dermed et rikt innhold av grunnstoffet fosfor. Hagejorda er ØRAS suksessprodukt, og har vært i produksjon i en årrekke.

ØRAS Hagejord er velegnet til blomsterbed, busker og plener, samt som et topplag for langtidsvirkende næringstilførsel til planter i allerede eksisterende anlegg. Jorda kan også brukes til dyrking. Komposteringsprosessen på Dal Skog er godkjent av Mattilsynet.

Hagejorda trenger ikke særlig gjødsling de første årene. Jorda anbefales ikke til surjordsplanter på grunn av høy pH. ØRAS Hagejord selges i hengerlass, bigbags og bulk for tilkjøring.
 

Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog