ØRAS Hagejord
- er en kompostbasert, torvfri og næringsrik jord til nyanlegg og jordforbedring i hager. Jorda er laget på matavfall og hageavfall fra abonnenter på Øvre Romerike og har dermed et rikt innhold av grunnstoffet fosfor. Hagejorda er ØRAS suksessprodukt, og har vært i produksjon i en årrekke.

ØRAS Hagejord er velegnet til blomsterbed, busker og plener, samt som et topplag for langtidsvirkende næringstilførsel til planter i allerede eksisterende anlegg. Jorda kan også brukes til dyrking. Komposteringsprosessen på Dal Skog er godkjent av Mattilsynet, og tilfredsstiller i tillegg de kravene som er satt til bruk for økologisk dyrking. Produktet er også registrert i Debio sitt Driftsmiddelregister.

Hagejorda trenger ikke særlig gjødsling de første årene. Jorda anbefales ikke til surjordsplanter på grunn av høy pH. ØRAS Hagejord selges i hengerlass, bigbags og bulk.
 

Utsalg og produksjonssted: Miljøstasjon Dal Skog