I den siste konteineren på veg ut av rundellen kan du kaste

  • Linoleumsbelegg
  • Vinylbelegg

Gulvbelegg som leveres av privathusholdninger faller ikke innunder brukerbetalingen og leveres gratis i port 2 på gjenvinningsstasjonen.