I port 2 ved EE-avfallet,  kan du levere gulvbelegg av type

  • Linoleumsbelegg
  • Vinylbelegg

Gulvbelegg som leveres av privathusholdninger faller ikke innunder brukerbetalingen og leveres gratis i port 2 på gjenvinningsstasjonen. Næringskunder betaler etter egne satser.