De fleste er nok kjent med at hvit isopor er et statisk materiale som klistrer seg fast overalt når det brekkes opp. Har du små mengder isopor hjemme, så skal dette brekkes opp i biter og puttes i restavfallsposer (med dobbeltknute). Dette fordi små mengder ikke gir det kvantumet som trengs for at materialgjenvinning skal lønne seg. 

Større mengder med isopor derimot, leveres på gjenvinningsstasjonen. Dette sikrer en større gjenvinnigsgrad pga kvantumet. 

Du finner en egen konteiner for hvit isopor i rundellen hos oss der du kan kaste:

  • Hvit isopor brukt som emballasje
  • Hvite isoporplater (rene uten skitt og betong)

Mrk: Farget isopor kan være farlig avfall så bygningsisopor (farget) leveres i egen grønn konteiner ved farlig avfalls-mottaket. Dette kan være:

  • Alle litexplater/membranplater (med & uten glassfiber)
  • Alle ekstruderte polystyren plater (XPS)
  • Bygningsisopor (farget)

Isopor gjenvinnes til blant annet  kleshengere og fyll til saccosekker.

Det er gratis for privatkunder å levere hvit isopor på gjenvinningsstasjonen. Næringskunder betaler etter egne satser.