Har du små mengder isopor hjemme, så skal dette brekkes opp i biter og puttes i restavfallsposer (med dobbeltknute). Dette fordi små mengder ikke gir det kvantumet som trengs for at materialgjenvinning skal lønne seg. 

Større mengder med isopor derimot, kan leveres på gjenvinningsstasjonen. Dette sikrer en større gjenvinnigsgrad på grunn av mengden. 

Du finner en egen konteiner for hvit isopor i rundellen hos oss der du kan kaste:

  • Hvit isopor brukt som emballasje rundt f.eks møbler og hvitevarer
  • Hvite isoporplater (rene)

Når du som privathusholdning betaler kr. 100,- i brukerbetaling ved levering av avfall i sorteringsrundellen,  inkluderer dette levering av hvit isopor.

Isopor gjenvinnes til blant annet  kleshengere og fyll til saccosekker.

---------------

Mrk: XPS/bygningsisopor leveres i egen konteiner i port 2 ved farlig avfallsmottaket. Slik isopor kjennetegnes ofte ved at den er rosa, blå eller hvit (kompakt). Dette kan være:

  • Alle litexplater/membranplater (med & uten glassfiber)
  • Alle ekstruderte polystyren plater (XPS)
  • Bygningsisopor (farget)

XPS/bygningsisopor som leveres av privathusholdninger faller ikke innunder brukerbetalingen og leveres gratis i port 2 på gjenvinningsstasjonen.